Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wystawa ekslibrisów w opactwie tynieckim – nabór prac

970 LAT OPACTWA  BENEDYKTYNÓW w TYŃCU  – założenia wystawy

W 2014 roku przypada 970 rocznica przybycia do Polski Benedyktynów i założenia Opactwa w Tyńcu pod Krakowem. Okrągłe – pięcioletnie – rocznice tego wydarzenia Galeria Ekslibrisu w Krakowie założyła honorować wystawą ekslibrisów tematycznie z rocznicą i zakonem benedyktyńskim związanych. Ekslibrisy te przekazujemy także do Biblioteki Opactwa włączając się tym samym, razem z twórcami znaków książkowych, w proces odbudowy i odtwarzania cennej biblioteki zakonu. Będzie to już piąta wystawa w tym cyklu.

Będzie ona też wystawą szczególną, odbędzie się na dwa lata przed wyjątkową rocznicą w historii polskiego znaku książkowego – przed 500 rocznicą pierwszego datowanego polskiego ekslibrisu.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykonanie ekslibrisów związanych z Opactwem i benedyktynami, których wystawa uświetni obchody jubileuszu.

Warunki uczestnictwa

1. Wystawa ma charakter otwarty, mogą w niej prezentować prace twórcy z kraju i zagranicy, profesjonalni i nieprofesjonalni;

2. Na wystawę można zgłaszać prace pojedyncze i zestawy prac;

3. Tematem ekslibrisów winny być akcenty upamiętniające jubileusz 970-lecia opactwa w Tyńcu, m. in:

– motywy opactwa OO Benedyktynów w Tyńcu,

– wydarzenia historyczne związane z opactwem Tyńcu,

– zwyczaje, obyczaje, obowiązki i praca benedyktynów,

– posługa duchowa benedyktynów,

– zasługi benedyktynów dla kultury i historii Polski,

– dedykowane i upamiętniające znanych zakonników benedyktyńskich,

4. Każdy twórca może zgłosić dowolną ilość prac;

5. Ekslibrisy muszą być wykonane w obowiązujących technikach graficznych. Monotypie, rysunki, fotografie – wykluczone;

6. Na wystawę prosimy przekazać prace nie pokazywane dotychczas na wystawach poświęconych rocznicom opactwa OO Benedyktynów w Tyńcu;

7. Pokazanie znaku już prezentowanego może nastąpić jedynie wówczas, jeśli znajdzie się on w nowym zestawie i stanowi jego istotny element;

8. Ekslibrisy zgłaszane na wystawę muszą spełniać wszystkie warunki ekslibrisu, tj;

– mieć czytelny napis „Ex libris” lub równoznaczny,

– być czytelnie dedykowany konkretnemu właścicielowi – współczesnej osobie lub instytucji,

– mieć format nie przekraczający wymiarów jak w pkt 11,

– rysunkiem i napisami nawiązywać do tematu wystawy,

– być wykonany w technikach pozwalających na wielokrotne odbijanie ekslibrisu bez pogorsze-nia jego jakości,

9. W treści ekslibrisów wykonanych na wystawę może znaleźć się akcent (rysunkowy lub tekstowy) związany z 500 rocznicą pierwszego polskiego ekslibrisu. Akcent ten absolutnie nie może dominować nad treścią rocznicową opactwa OO Benedyktynów w Tyńcu;

10. Każdy zgłoszony na wystawę egzemplarz ekslibrisu prosimy  przesłać w trzech odbitkach autorskich, sygnowanych

–          jedna odbitka będzie wystawową,

–          druga zostanie przekazana do archiwum Galerii Ekslibrisu w Krakowie,

–          trzecia zostanie przekazana do Biblioteki Opactwa OO Benedyktynów w Tyńcu

11. Wymiary ekslibrisu: dłuższy bok maksymalnie 130 mm

format papieru maksymalnie 180 x 120 mm

12. Na odwrocie każdej pracy prosimy umieścić :

imię  i nazwisko autora,

technikę  wykonania ekslibrisu,

rok powstania znaku,

nr opus znaku.

13. Do przesyłki z pracami prosimy dołączyć:

spis wszystkich prac i ich wymiary,

pełne brzmienie napisów umieszczonych na ekslibrisach;

rozszyfrowanie skrótów i rysunków symbolicznych

dokładny i czytelny adres zamieszkania autora;

14. Prac zgłaszanych na wystawę nie należy oprawiać;

15. Wszystkie nadesłane na wystawę prace pozostaną w dyspozycji organizatora z przeznaczeniem jak w pkt. 10;

16. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych

Organizatorzy

17. Organizatorem wystawy jest Galeria Ekslibrisu w Krakowie , ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków,  tel. 656-36-70, 656-44-41, fax  656-45-43, e-mail: andrzejzn@gmail.com;

18. Informacji udziela też: Andrzej Znamirowski, oś. Dywizjonu 303 56d/12, 31-875 Kraków,   tel. 602-530-592, mail: znamirowski.a@gmail.com

Terminy

19. Prace na wystawę prosimy przysyłać i korespondencję w sprawie wystawy kierować na adres:

Galeria Ekslibrisu, Dom Kultury ”Podgórze”, ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków;

Z zaznaczeniem na kopercie: „Ekslibrisy”;

20.  Termin nadsyłania prac: 31 lipiec 2014 r.

21. Wystawa zaplanowana została w terminie 9 października – 10 grudnia 2014 r. i prezentowana będzie w opactwie w Tyńcu;

Postanowienia końcowe

22. Każdy uczestnik wystawy otrzyma:

– zaproszenie na otwarcie wystawy,

– katalog wystawy

– inne druki i wydawnictwa towarzyszące wystawie;

23. Uprzejmie prosimy o zabezpieczenie przesyłki z pracami tak, by nie zaginęła lub nie uległa uszkodzeniu.