Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dzwony w Europie na Międzynarodowy Dzień Pokoju

Dźwięk dzwonów w Europie na Międzynarodowy Dzień Pokoju

21 września w Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018

Opactwo tynieckie włączyło się do inicjatywy jako jedno z miejsc w którym odbył się projekt partnerski europejskiego wolontariatu na rzecz dziedzictwa (European Heritage Volunteers).

O inicjatywie: 

W Europie, przez więcej niż 1000 lat dźwięk dzwonów znaczył czas na pracę, odpoczynek i na modlitwę. Dzwonienie dzwonów nadawało słyszalną strukturę religijnemu i świeckiemu życiu.

Nawet dzisiaj miliony dzwonów można usłyszeć każdego dnia w całej Europie. Dzwony na wieżach kościołów i w ratuszach, w dzwonnicach cmentarnych i w miejscach pamięci reprezentują rdzeń wartości europejskich w sposób, który może być zarówno widziany, jak i słyszany.

Wielu Europejczyków kocha dźwięk dzwonów, muzyka bez słów przyniesiona na świat przez wielowiekową tradycję rzemieślniczą. Ten dźwięk istnieje od V tysiącleci, sięgając do czasów przed chrześcijańskich. Jest międzykulturowy – czy jest to dzwon katedralny, świątyni buddyjskiej czy Shinto – wszystkie przekazują znaczenie ceremonii, przemijanie czasu i transcendencję ponad granicami języka. Jest to kultura w szerszym znaczeniu, łączy w sobie codzienne życie (zegar wybijający godzinę), wołanie o pokój (dzwony pokoju w Hiroszimie i w Berlinie), sztukę (muzyka carillion), i religię (zaproszenie na mszę i zaznaczanie ważnych elementów liturgii).

Dźwięk dzwonów, gdziekolwiek jest słyszany, wyraża to co chcemy przypomnieć w trakcie Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 i przekazać następnym pokoleniom: wartości solidarności i pokoju oraz nasze dziedzictwo w Europie i dla świata.

W 2018 roku pamiętamy koniec I wojny światowej 100 lat temu, początek wojny 30-letniej w 1618 i jej zakończenie w 1648, by nie zapomnieć jak cenny jest czas pokoju dla nas wszystkich.

Dlatego zapraszamy wszystkich „właścicieli” dzwonów w Europie:

Bijmy w dzwony razem w całej Europie w Międzynarodowy Dzień Pokoju 21 września 2018 roku o godz. 18.00.