Skip to content Skip to footer

O nas

Fundacja Chronić Dobro, kontynuuje zadania Benedyktyńskiego Instytutu Kultury. Jej celem jest: ratowanie dziedzictwa kulturowego opactwa Benedyktynów w Tyńcu oraz upowszechnianie duchowości benedyktyńskiej, a także promowanie kultury, tradycji, historii i edukacji związanej z dziedzictwem opactwa Benedyktynów w Tyńcu.

Nazwa fundacji nawiązuje do słów Jana Pawła II, który w liście z okazji 950-lecia opactwa tynieckiego przypomniał o roli św. Benedykta, który „stanął, by chronić dobro”. Taką też rolę odgrywały klasztory benedyktyńskie przez kolejne wieki. Chcemy, żeby te słowa nadal były aktualne.

W codziennej działalności powyższe cele przekładają się przede wszystkim na propozycje dla przyjeżdżających do Tyńca gości – niezależnie od tego czy jest to turysta odwiedzający najstarszy klasztor w Polsce, osoba na rekreacyjnej wycieczce ścieżką rowerową lub promem czy gość szukający wyciszenia i duchowego wzmocnienia uczestnicząc w rekolekcjach i warsztatach – każdy jest oczekiwany i mile widziany w murach opactwa.

W ramach Fundacji Chronić Dobro prowadzona jest działalność:

  • muzealna: opieka nad ekspozycją stałą Muzeum Opactwa i organizowanie wystaw czasowych
  • edukacyjna: prowadzenie szerokiego spektrum warsztatów dla dzieci i dorosłych. Zajęcia dla dzieci mają przede wszystkim charakter lekcji muzealnych przybliżających historię najstarszego klasztoru w Polsce i znaczenie benedyktynów w kulturze europejskiej. Dla dorosłych prowadzone są warsztaty związane z nabywaniem nowych umiejętności.
  • kulturalna: kościół opactwa w Tyńcu, jak i sale Wielkiej Ruiny stanowią świetne zaplecze dla organizacji koncertów, spotkań, spektakli.
  • projektowa: w celu przybliżenia dziedzictwa benedyktyńskiego przygotowywane są projekty skierowanie dla różnych grup odbiorców: dzieci, młodzieży, seniorów, rodzin oraz projektu popularyzujące turystycznie klasztor.

Zarząd Fundacji:

Wiktor Mrzygłód

 Prezes Zarządu,
 Manager Kultury

Antoni M. Leńczowski OSB

 Wiceprezes Zarządu

Michał T. Gronowski OSB

 Członek Zarządu,   Kustosz Muzeum

Karol Cetwiński OSB

 Sekretarz Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Bartosz Wsół

 Przewodniczący   Komisji

Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk

 Członek Komisji

Jacek Elsner

 Członek Komisji

Statut Fundacji Chronić Dobro

Nazwa fundacji nawiązuje do słów Jana Pawła II, który w liście z okazji 950-lecia opactwa tynieckiego przypomniał o roli św. Benedykta, który „stanął, by chronić dobro”. Taką też rolę odgrywały klasztory benedyktyńskie przez kolejne wieki. Chcemy, żeby te słowa nadal były aktualne...

Sprawozdania merytoryczne

Sprawozdania finansowe