Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

III sympozjum im. o. Augustyna Jankowskiego, „Eschatologia, apokalipsa, a może po prostu koniec świata?”

III sympozjum im. o. Augustyna Jankowskiego, „Eschatologia, apokalipsa, a może po prostu koniec świata?”

III sympozjum im. o. Augustyna Jankowskiego organizowane przez Opactwo Benedyktynów w Tyńcu poświęcone będzie tematowi końca świata. Punkt wyjścia dyskusji stanowić będzie
biblijna Księga Apokalipsy. Istotnym elementem będą także odwołania do innych ksiąg biblijnych m.in. do proroków, Księgi Hioba czy targumów. Człowiek zmaga się z myślą o końcu świata
i Wszechświata, próbując oswoić tematykę Apokalipsy w literaturze i sztuce. Podczas sympozjum nie zabraknie także odniesień do współczesnej fizyki w kontekście pytania, co nauka może
powiedzieć nam o końcu świata. Referaty wygłoszą naukowcy z czołowych ośrodków  akademickich Polski.

6 listopada, początek o godzinie 10:00.  Sala Petrus Wielkiej Ruiny w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu.

Wstęp wolny.

PROGRAM:

10:00 otwarcie sympozjum

Sesja I prowadzenie dr Marcin Majewski (UPJPII)

10:20-10:40 prof. dr hab. Krzysztof Meissner (UW), Czy koniec naszego Wszechświata może być początkiem nowego? O hipotezie Rogera Penrose’a

10:40-11:00 o. dr Szymon Hiżycki OSB, opat tyniecki, Pocałować zwierciadło albo mały koniec świata według Mickiewicza

11:00-11:20 prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska (UW), Apokalipsy Szekspira

11:20-11:40 ks. prof. dr hab. Ryszard Knapiński (KUL), Apokalipsa pomiędzy tradycją i nowoczesnością na przykładach realizacji Heinricha Gerharda Bückera w kościele seminaryjnym św. Michała w Würzburgu i Tomasza Łączyńskiego w kościele parafialnym św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku

11:40-12:00 dyskusja

12:00-12:30 przerwa kawowa

Sesja II prowadzenie ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UPJPII

13:30-13:50 dr Barbara Strzałkowska (UKSW), Eschatologia Księgi Hioba na tle pozostałych ksiąg mądrościowych Starego Testamentu

13:50-14:10 ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel (KUL), Eschatologia w ujęciu Biblii Aramejskiej

14:10-14:30 ks. prof. dr hab. Marek Parchem (UKSW), Schemat wydarzeń czasów ostatecznych w hymnicznych proroctwach eschatologicznych Księgi Daniela (Dn 12,1-3) i Testamentu Mojżesza (TestMojż 10,1-10)

14:30-14:50 dyskusja

14:50-15:10 przerwa kawowa

Sesja III prowadzenie o. prof. dr hab. Tomasz M. Dąbek OSB (UPJPII)

15:10-15:30 br. Maciej Pawlik OSB (KUL), Gdzież jest Bóg, sprawiedliwy sędzia? Koncepcja Dnia Pańskiego w Księdze Malachiasza (Ml 2,17-3,5)

15:30-15:50 s. dr Joanna Nowińska (UPJPII), Doświadczenie Głosu Boga w Apokalipsie św. Jana jako niwelujace granicę pomiędzy eonami

15:50-16:10 dr Danuta Piekarz (UPJPII), Dwóch świadków (Ap 11) jako znak dla prześladowanego Kościoła

16:10-16:30 dyskusja

16:30 zamknięcie sympozjum