Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Inauguracja szlaku bibliotek klasztornych

Inauguracja szlaku bibliotek klasztornych w Krakowie

Od 2013 roku miasto Kraków nosi zaszczytne miano miasta literatury UNESCO. Poza ogromnym bogactwem współczesnych i XX-wiecznych pisarzy związanych z miastem, Kraków posiada bardzo długą tradycję piśmiennictwa. Klasztory od początku swojego istnienia mocno związani byli z kulturą piśmienną Europy składając dzięki swoim skryptoriom podwaliny pod naukę i kulturę średniowiecza, czasów nowożytnych i współczesnych.

„W klasztorach istniało pragnienie, by mieć książki, w dużej ilości, i ładne. Z jakiego powodu, jeśli nie dlatego, że je kochano? Ceniono je z uwagi na ich zawartość, ich piękno i ich przydatność” (J. Leclercq). Trudno lepiej i trafniej wyrazić zamiłowanie mnichów do książek. Już od późnego antyku mnisi w większości klasztorów mieli obowiązek uczenia się czytania, tak by móc uczestniczyć w liturgii, rozumieć Pismo Święte i Psalmy. Bardzo szybko też zauważono, że pisanie i przepisywanie ksiąg jest zajęciem bardzo stosownym dla mnicha, wymaga skupienia i precyzji oraz cierpliwości. Stąd już we wczesnym średniowieczu wydzielano odpowiednie pomieszczenia służące do pracy nad kopiowaniem tekstów.

Także w Krakowie fundacje kolejnych klasztorów zazwyczaj nierozerwalnie były związane z powstaniem biblioteki. Trudna dzieje historyczne przetrzebiły zasób księgozbiorów, ale nadal klasztorne biblioteki kryją wiele skarbów, które warto odkrywać.

14 sierpnia najbardziej wytrwałych i dobrych rowerzystów zapraszamy na spacer rowerowy między bibliotekami klasztornymi.

Start: godz. 14.00 – opactwo Benedyktynów w Tyńcu (zbiórka przy furcie)

Na trasie:

Biblioteka klasztor Karmelitów na Piasku, biblioteka klasztoru Bonifratrów, biblioteka klasztoru Paulinów na Skałce, biblioteka Zgromadzenia Misjonarzy na Stradomiu.

Planowany koniec: godz. 18.30

Zapisy:

UWAGA: Wszystkich chętnych prosimy o wysłanie zgłoszenia drogą mailową na adres: spacery@miastoliteratury.pl.

Liczba uczestników jest ograniczona, więc nie warto zwlekać! Wycieczka potrwa do 18.30 z przerwą w środku. Wydarzenie tylko dla osób dorosłych, kondycja rowerowa niezbędna. 

Pozostałych zachęcamy do śledzenia programu Cracovia Sacra, w ramach którego wiele bibliotek będzie otwartych dla zwiedzających.