Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Koncert “Fragmenty Ordo Virtutum i inne śpiewy św. Hildegardy z Bingen”

7 października (sobota) o godz. 20.30 zapraszamy na koncert “Fragmenty Ordo Virtutum i inne śpiewy św. Hildegardy z Bingen (1098-1179)”

w wykonaniu zespołu wokalnego Flores Rosarum

Miejsce: Kościół Opactwa w Tyńcu

Bilety: w cenie 40 zł do nabycia przed koncertem na recepcji Domu Gości 

Schola benedyktyńska z Tyńca
Żeński zespół wokalny Flores Rosarum w składzie:
Adrianna Bujak, s. Susi Ferfoglia (kier. artystyczne), Magdalena Jaworek, Maria Klich, Anita Pyrek-Nąckiewicz, Katarzyna Śmiałkowska, Katarzyna Wiwer.
Lira Korbowa: Maria Klich
Wirginał: s. Susi Ferfoglia

Koncert odbywa się w ramach IV Międzynarodowego Kongresu św. Hildegardy.

W programie: 

1. Prolog do Ordo Virtutum:
– Qui sunt hi?
– O antiqui sancti
– Nos sumus radices
– O nos peregrinae sumus
2. De Martyribus: Vos flores rosarum – responsorium. Solo: Anita Pyrek-Nąckiewicz
3. O quam mirabilis – antifona. Solo: Adrianna Bujak
4. O virga ac diadema – sequentia
5. De Sancta Maria: Cum erubuerint – antifona. Solo: Katarzyna Wiwer
6. Ave, generosa – hymn
7. O pastor animarum – antifona. Solo: Katarzyna Śmiałkowska
8. In Evangelium: O rubor sanguinis – antyfona. Solo: Magdalena Jaworek
9. Caritas abundat – antifona
10. Laus Trinitati – antifona. Solo: Maria Klich
11. De Confessoribus: O successores – antifona
12. Alleluia. O Virga mediatrix
13. O magne Pater – antifona. Solo: Anita Pyrek-Nąckiewicz
Epilog Ordo Virtutum:
– O Deus, quis es tu – solo: Katarzyna Wiwer
– O Pater omnipotens
– In principio

Cel pieśni św. Hildegardy to możliwość spotkania z samym Bogiem, zaproszenie do podjęcia „ryzyka” tej podstawowej relacji, z której pochodzimy i do której, świadomie czy nieświadomie, tęsknimy. Nie jest to zaproszenie nachalne; Hildegarda w całej swej delikatności nakreśla jedynie drogę, pozostawiając cała wolność po stronie człowieka. Wsłuchując się w melodie, które zostały wybrane do koncertu, wsłuchujemy się w nasze życie. Nie dzieje się to od razu – wymaga wrażliwości, pokory, wierności i cierpliwości, a przede wszystkim otwartości. Melodie te, mogą w nas żyć, jeżeli pozwolimy, aby nas dotknęły i obudziły w nas tęsknotę za domem Ojca. Hildegardzie udało się tę tęsknotę utrwalić w pięknie słowa i melodii, które są owocem jej modlitw. Dlatego jej duchowa, intelektualna, artystyczna spuścizna należy do skarbca Europy i jest świadectwem piękna, które nie zatrzymuje na sobie, ale kieruje w stronę Boga i w duchu benedyktyńskiego zawołania ora et labora stanowi zaproszenie do łączenia pracy z modlitwą, rozumu z wiarą, nieba z ziemią.

O zespole:

Żeński zespół wokalny Flores Rosarum (płatki róż) powstał z 2007 r. z umiłowania niezwykłego dzieła muzycznego średniowiecznej mistyczki Hildegardy z Bingen. Założycielką zespołu jest s. Susi Ferfoglia. Zespół skupia śpiewaczki profesjonalnie zajmujące się muzyką dawną oraz historycznymi praktykami wykonawczymi. W skład zespołu wchodzą: Adrianna Bujak, Magdalena Jaworek, Maria Klich, Anita Pyrek-Nąckiewicz, Katarzyna Śmiałkowska, Katarzyna Wiwer.

Zespół Flores Rosarum swoje zainteresowania koncentruje wokół religijnej muzyki europejskiej od XII do XVI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem śpiewów zawartych w polskich rękopisach liturgiczno-muzycznych; zajmuje się również utworami autorstwa średniowiecznej mistyczki św. Hildegardy z Bingen. Flores Rosarum współpracuje z takimi zespołami jak Peregrina (Bazylea), z którym kilkakrotnie wykonał najstarszy dramat liturgiczny autorstwa św. Hildegardy z Bingen Ordo Virtutum; ze Schola Cantorum Chosoviensis (Chorzów), San Clemente (Kraków), Wawelską Scholą gregoriańską (Kraków). Obecnie prowadzi intensywne badania nad muzyką zawartą w średniowiecznych rękopisach klasztorów żeńskich na terenie Małopolski. W ramach tego projektu w roku 2015 nagrał płytę CD Venite, exultemus Domino (DUX 1242).

Flores Rosarum ma na swoim koncie również wykonanie takich dzieł jak: pieśni z Libre Vermell, Codex Calixtinus, Laudario di Cortona oraz chorał gregoriański (m.in. z Graduałów znajdujących się w Archiwum Katedry Wawelskiej, sióstr Benedyktynek ze Staniątek, Cystersów z Libiąża, sióstr Klarysek z Krakowa i Starego Sącza). Zespół koncertował na wielu festiwalach w kraju i za granicą, m.in.: II Letnim Festiwalu Muzyka nad Zdrojami (Szczawnica 2009), Wielkopostnym Śpiewaniu (Lublin  2012), VII Festiwalu Twórczości Religijnej Fide et Amore (Żory 2013), XIII Festiwalu Banchetto musicale (Wilno 2013), Dniach Muzyki Kościelnej w Archidiecezji Krakowskiej (Kraków 2009, 2012, 2014), Festiwalu Dni Muzyki Organowej w Krakowie (Kraków 2014), XXXIX Festiwalu Muzyka w Starym Krakowie (Kraków 2014), XII Festiwalu Muzyki Dawnej w Szczecinie (Szczecin 2015), Festiwalu Kolory Polski (Lutomiersk 2015), Festiwal Nowe Epifanie (Warszawa 2017), Festiwal Musica Sacra (Kraków 2017),  Kromer Biecz Festiwal (Biecz 2017), Barok na Spiszu (Jurgów 2017).

Obecnie zespół pracuje nad śpiewami znajdującymi się w archiwach klasztorów żeńskich na terenie Małopolski w epoce średniowiecza.