Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Konkurs dla artystów plastyków “(Nie)widzialny”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

dla artystów plastyków pt. “(Nie)widzialny – sztuka inspirowana religijnie”

Fundacja Chronić Dobro przy opactwie Benedyktynów w Tyńcu rozpoczyna działalność Instytutu Sztuki Sakralnej, którego celem będzie promowanie i wspieranie dobrej, współczesnej sztuki sakralnej, współpraca z artystami, tworzącymi dzieła o charakterze religijnym, oraz z księżmi odpowiedzialnymi za nowe realizacje artystyczne w parafiach.

Z okazji rozpoczęcia działalności zapraszamy młodych artystów do 35 roku życia do wzięcia udziału w konkursie na dzieła (w dowolnej technice) o charakterze religijnym, rozumiane zgodnie z definicją prof. Renaty Rogozińskiej „Pod terminem sztuka religijna rozumiemy sztukę biorącą sobie za cel refleksji artystycznej: tematy zaczerpnięte z Biblii, apokryfów, żywotów świętych, historii Kościoła i podobnych źródeł pisanych oraz pojęcia, idee, dogmaty religijne, o których naucza Kościół. Choć tak pojęta sztuka religijna ujmuje historię zbawienia jako ciąg obiektywnych wydarzeń i proces pozapodmiotowy, stwarzając dla nich ekwiwalent plastyczny, to jednak rodzi się często z wewnętrznej potrzeby artysty i nie zawsze powstaje z myślą o konkretnym przeznaczeniu. Dlatego też sposób ujęcia tematu cechować się może dowolnością i subiektywizmem.”

Laureat konkursu zostanie zaprezentowany na monograficznej wystawie w galerii Muzeum Opactwa w Tyńcu.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz do wzięcia udziału w konkursie.

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z dokumentacją: 25 czerwca 2021 (decyduje data dostarczenia do Fundacji Chronić Dobro, nie wysłania)

UWAGA: dokumentację prac (nie oryginalne prace) i dokumenty zgłoszeniowe prosimy przesłać zarówno w formie wydruków pocztą tradycyjną, jak i w formie elektronicznej na podanego maila!!!

Ogłoszenie wyników: do 4 lipca 2021

Wystawa monograficzna laureata konkursu: 30 lipca -10 października 2021

Rada Programowa Instytutu Sztuki Sakralnej
Bp Michał Janocha – przewodniczący rady
Prof. Adam Brincken
Dr Krystyna Czerni
Prof. Jerzy Fober
o. dr Szymon Hiżycki OSB
Ewa Natkaniec
Dr hab. Renata Rogozińska
Marta Sztwiertnia

Załączniki:

Regulamin konkursu Tyniec

Karta zgłoszenia

Oświadczenie Uczestnika

Zdjęcia Galerii Muzeum Opactwa w Tyńcu

Konkurs oraz wystawa pokonkursowa są częścią projektu „Powstanie galerii sztuki współczesnej w Muzeum Opactwa w Tyńcu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.