Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Projekt Via Benedictina

W dniach 23 – 24 września w opactwie Benedyktynów w Tyńcu odbyły się warsztaty w ramach projektu Via Benedictina. Grupa studentów z uniwersytetu Środkowo-europejskiego z Budapesztu pod opieką prof. Józefa Laszlovszkiego i dr Beatrix Romhanyi, studenci uniwersytetu w Pradze pod opieką dr Dusana Foltyna oraz przedstawiciele polskich instytucji – Międzynarodowego Centrum Kultury, Instytutu Historii Sztuki i opactwa tynieckiego wspólnie dyskutowali nad stworzeniem benedyktyńskiego szlaku kulturowego w Europie Środkowej.

Rezultaty prac będzie można zobaczyć wkrótce na nowej stronie www.viabenedictina.eu, a do 30 listopada zapraszamy na pokonkursową wystawę fotograficzną Via Benedictina – dziedzictwo benedyktyńskie w Europie Środkowej. Wystawę można zwiedzać bezpłatnie codziennie od godz. 10.00 – 17.00 w Sali Petrus (Wielka Ruina).

Więcej o wystawie: przeczytaj

Projekt Via Benedictina współfinansowany jest przez Fundusz Wyszehradzki.

zdjęcia z warsztatów i z wernisażu wystawy.