Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

„Psalmy – poezja czy modlitwa?” – IV sympozjum im. o. Augustyna Jankowskiego

Zapraszamy na IV sympozjum im. o. Augustyna Jankowskiego pod hasłem „Psalmy – poezja czy modlitwa?”,

które odbędzie się 6 listopada 2018 r. w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu w Sali Petrus w nowej części klasztoru

wstęp wolny

honorowy patronat:
abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski
ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, rektor UPJPII

program symopozjum:

9:30 otwarcie sympozjum
Sesja I
9:40 o. dr Szymon Hiżycki OSB, Czy faktycznie „wszystko jest poezja?” 
10:00 prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, „Król Dawid niejednego człowieka przedstawiał”. O roli psalmów w polifonicznej poezji George’a Herberta
10:20 ks. dr Miłosz Hołda, „Jak długo będziesz ukrywał przede mną oblicze?” Księga Psalmów na tle współczesnych dyskusji o Bożym ukryciu
10:40 dyskusja
11:00 przerwa
Sesja II
11:30 dr hab. Kalina Wojciechowska, Rekontekstualizacja i reinterpretacja Psalmu 16,8-11 w kazaniu Piotra w Dz 2,22-33
11:50 ks. dr Tomasz Bąk, „Nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą” (Ps 1,2). Obraz człowieka szczęśliwego w Psalmie 1
12:10 prof. dr hab. Jerzy Brzozowski, Dwa tłumaczenia Psalmu 120 w świetle teorii skoposu
12:30 dyskusja
13:00 przerwa
Sesja III
14:00 ks. dr Paweł Rytel-Andrianik, Manna w Ps 78 i jej interpretacja w źródłach wczesnożydowskich
14:20 dr hab. Anna Kuśmirek, Interpretacja Psalmu 110 w targumie
14:40 dr Marcin Majewski,Opowiadanie o stworzeniu świata (Rdz 1) to poezja czy proza? Przyczynek do dyskusji o paralelizmie jako wyznaczniku poetyki hebrajskiej
15:00 dyskusja
15:20 zakończenie sympozjum

patronat medialny:
Deon.pl 

Gość Niedzielny