Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Będziemy na Europejskich Dniach Dziedzictwa 2023

TYNIEC 1000 LAT. TEN SAM KLASZTOR. TA SAMA REGUŁA

LEKCJA MUZEALNA

Czy mimo upływu czasu, przemijania kolejnych epok, zmian kultury i mentalności, ludzie potrafią nadal żyć zgodnie ze wskazaniami sprzed 1000 lat? Do jakiego stopnia jest to możliwe?

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu wyróżnia się na historyczno-kulturowej mapie Polski, będąc najstarszym istniejącym klasztorem męskim w tym kraju. Jego historia jest niemal tak długa, jak dzieje państwa polskiego. Jakże zmienił się widzialny krajobraz geograficzny i niewidzialny krajobraz kulturowy w ciągu 1000 lat! Okazuje się jednak, że w tym samym miejscu nadal żyją, mieszkają, modlą się i pracują mnisi poddani tej samej, co dawniej zasadzie: Regule św. Benedykta.
Jak to możliwe?
Czy rzeczywiście nie dotknęły ich żadne zmiany?
Jak przeobrażała się widzialna postać Opactwa w ciągu wieków?

W ramach lekcji muzealnej przewodnik, podczas 1-godzinnej wycieczki, oprowadzi zwiedzających po kościele opackim oraz gotyckich krużgankach, starym kapitularzu klasztornym i odtworzonym skryptorium.

Niniejsza lekcja muzealna została opracowana specjalnie na tegoroczną edycję Europejskich Dni Dziedzictwa, by ukazać żywotność Reguły św. Benedykta na tynieckim wzgórzu, przekazywanej od pokoleń, aż do dziś.

Udział w tej lekcji muzealnej jest bezpłatny, jednak wymaga wcześniejszego zapisu za pośrednictwem poczty elektronicznej: muzeum@benedyktyni.com. Prosimy o wiadomość mailową z informacją o chęci udziału w lekcji muzealnej.
Czas trwania: 1 h

KIEDY?
Sobota, 16 września, godziny 12:00 i 13:00.
Niedziela, 17 września, godziny 14:00, 15:00 i 16:00.

WARSZTATY

Z kolei podczas warsztatów introligatorskich uczestnicy będą mieli okazję uszyć własny notatnik, z wykorzystaniem papieru z trawy i innych surowych materiałów introligatorskich. Poznacie sposoby kompilowania i składania ksiąg, a także wykonania niepowtarzalnej i użytecznej pamiątki.

Udział w tych warsztatach również jest bezpłatny i wymaga wcześniejszego zapisu za pośrednictwem poczty elektronicznej: muzeum@benedyktyni.com. Prosimy o wiadomość mailową z informacją o chęci udziału w warsztatach.
Czas trwania: 1,5 h

KIEDY?
Sobota, 16 września, godziny 11:30 i 14:00.
Niedziela, 17 września, godziny 11:30 i 14:00.

OPROWADZANIE KURATORSKIE

Również, zachęcamy do udziału w bezpłatnym oprowadzaniu kuratorskim po najnowszej wystawie: “Tynieckie skarby w rękach konserwatorów”. Kuratorzy wystawy opowiedzą wówczas o pracach konserwatorskich prowadzonych przez wykładowców krakowskiej ASP na przestrzeni ostatnich 70 lat, a także o tym, dlaczego praca konserwatora dzieł sztuki jest zawodem wyjątkowym i bardzo dziś potrzebnym.

Czas trwania: 1 h
Udział w oprowadzaniu kuratorskim nie wymaga wcześniejszego zapisu.

KIEDY?
Sobota, 16 września, godzina 13:00.
Niedziela, 17 września, godzina 13:00.

Zapraszamy!

Zob.: Strona EDD 2023 – “1000 lat. Ten sam klasztor. Ta sama Reguła”