Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Słowo i kwiat – album o. Hieronima Kreisa OSB

Nakładem wydawnictwa Tyniec ukazał się album podsumowujący lata tworzenia kompozycji liturgicznych przez o. Hieronima Kreisa OSB:

Słowo i kwiat.

W latach 2008–2010 o. Hieronim opracował od podstaw założenia tynieckiej ikebany, skupiając uwagę na jej zastosowaniu do potrzeb liturgii. Kwiaty są tu odczytane jako język kwiatów, którym da się formułować, jak w każdym innym języku, konkretne komunikaty. Nie wyklucza to przeniesienia opracowanych założeń do przestrzeni poza liturgią.

“Gdy idzie o zastosowanie kwiatów w liturgii, w myśl podstawowych założeń odchodzę od czysto dekoracyjnej funkcji obecności kwiatów w przestrzeni sakralnej. Jest to jak najbardziej świadome włączenie kompozycji kwiatowych w służbę liturgii, podobnie jak ma jej służyć architektura, wyposażenie wnętrza, śpiew, sposób liturgicznej celebracji.

W moim przekonaniu najważniejsze jest zawsze orędzie liturgiczne, jego przekaz i utrwalenie, dlatego punktem wyjścia do opracowania kompozycji liturgicznych jest zawsze osobista lektura czytań i modlitw mszalnych, z wsłuchaniem się w to, co Gospodarz mówi do zaproszonych Jego przybranych dzieci – Oblubienicy, przed którą otwiera On swoje serce; swoim słowem Ją karmi i kształtuje na podobieństwo Jego Serca.

Wydobyte z czytań mszalnych orędzie ma decydujący wpływ na obraz (kompozycję), na który trzeba przełożyć słowo czytane podczas liturgii, aby związane ściśle z obrazem mogło zapaść głębiej w pamięć i serce uczestników liturgii. Ta więź obrazu ze słowem jest silnie widoczna w samej Ewangelii, zwłaszcza gdy Chrystus w przypowieściach odsłania uczniom tajemnice Królestwa Bożego. On wiedział, że to powiązanie zwiększa szansę głębszego zakorzenienia się i wzrostu zasianego słowa.

Z kolei przekład słowa na kompozycję jest równocześnie mocnym znakiem, że nie mniej konieczny jest przekład Bożego Słowa na nasze życie, co jest zadaniem każdego uczestnika liturgii…

/ Hieronim St. Kreis OSB /

Album można kupić w księgarni wydawnictwa oraz internetowo: kliknij