Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sympozjum „Biblia Tysiąclecia jako wyzwanie: język – kultura – duchowość”

Sympozjum „Biblia Tysiąclecia jako wyzwanie: język – kultura – duchowość”

6 listopada 2015 Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

W bieżącym roku mija 50 lat od pierwszego wydania Biblii Tysiąclecia. Ten współczesny przekład Pisma Świętego na trwałe wpisał się w polską rzeczywistość, nie tylko w obszarze Kościoła. Listopadowe sympozjum, organizowane w opactwie Benedyktynów w Tyńcu, a więc miejscu, w którym narodziła się idea Biblii Tysiąclecia, ma stać się przestrzenią refleksji nad znaczeniem tego przekładu, a także nad jego przyszłością. Niezbędne jest interdyscyplinarne spojrzenie, nieograniczone jedynie do wymiaru teologicznego. Wśród prelegentów znajdą się: bibliści, historycy i filologowie, zarówno świeccy jak i duchowni, którzy zapewnią szerokie ujęcie tematu.

Czy Biblia Tysiąclecia jest wyzwaniem? Wydaje się, że tak. Stanowi ona owoc myśli soborowej, zogniskowanej wokół kluczowej roli Pisma w życiu Kościoła. Kolejne jej wydania wpłynęły na recepcję Soboru w Polsce w obszarze liturgii, duszpasterstwa i ekumenizmu. Z pewnością Biblia Tysiąclecia nie jest tłumaczeniem idealnym, bo takich przekładów nie ma. Odcisnęła jednak trwały ślad na naszym języku, kulturze i religijności. Sympozjum będzie okazją do wymiany myśli na temat jej znaczenia. Do refleksji krytycznej, ale nie pozbawionej szacunku.

Sympozjum odbędzie się w 10. rocznicę śmierci o. Augustyna Jankowskiego, bez którego pracy i zaangażowania realizacja tłumaczenia nie byłaby możliwa.

Program sympozjum:

9:00 – otwarcie sympozjum przez opata tynieckiego o. Szymona Hiżyckiego

Słowo wstępne ks. abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego KEP

I Sekcja

(prowadzenie: dr Marcin Majewski UPJPII)

9:20-9:40 – dr Danuta Piekarz (UJ, UPJPII)

Tłumaczenie nieprzetłumaczalnego. Corpus Paulinum w kolejnych wydaniach Biblii Tysiąclecia

9:40-10:00 – ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas (UPJPII)

Biblia Tysiąclecia jako tłumaczenie przełomowe. Przykład Mk 1, 9-13

10:00-10:20 – ks. dr hab. Stanisław Wronka (UPJPII)

Od Biblii Wujka do Biblii Tysiąclecia – główne tendencje translatorskie w przełomowych wydaniach Pisma

Świętego po polsku

10:20-10:40 – pytania i dyskusja

10:40-11:00 – przerwa kawowa

11:00-11:20 – o. prof. dr hab. Tomasz M. Dąbek (UPJPII)

Wspomnienie o ś.p. Ojcu Augustynie Jankowskim, profesorze i redaktorze Biblii Tysiąclecia

11:20-11:40 – dr hab. Krzysztof Mielcarek (KUL)

Biblia Tysiąclecia w polskich ruchach odnowy Kościoła ostatnich dekad XX w.

11:40-12:00 ks. dr hab. Roman Bogacz (UPJPII)

Dalsza perspektywa dla Biblii Tysiąclecia

12:00-12:20 – pytania i dyskusja

12:30-14:00 – przerwa obiadowa

II Sekcja

(prowadzenie: o. prof. dr hab. Tomasz M. Dąbek OSB)

14:00-14:20 – dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano (UW)

Biblia Tysiąclecia w ręku historyka. Wyzwania na przyszłość

14:20-14:40 – ks. dr hab. Rajmund Pietkiewicz (PWT we Wrocławiu)

Wkład Opactwa Benedyktynów w Tyńcu w powstanie Biblii Tysiąclecia

14:40-15:00 – o. dr Szymon Hiżycki OSB (opat tyniecki)

Ojcowie Kościoła w Biblii Tysiąclecia

15:00-15:30 – przerwa kawowa

15:30-15:50 – dr hab. Marek Piela (UJ)

Pierwsze wydanie Biblii Tysiąclecia w porównaniu z wydaniami późniejszymi

15:50-16:10 – dr Marcin Majewski (UPJPII)

Znaczenie Biblii Tysiąclecia i znaczenie przekładów Biblii w ogóle – analiza SWOT

16:15 – zamknięcie sympozjum (o. Szymon Hiżycki, opat tyniecki)

Sympozjum będzie transmitowane na żywo przez stronę internetową tyniec.tv.

Honorowy patronat:

kard. Stanisław Dziwisz, arcybiskup metropolita krakowski

abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

prof. dr hab. Wojciech Zyzak, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Patronat medialny:

Tygodnik Powszechny