Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tyniecka Agora Teologiczna: wykłady otwarte “Teologia Wcielenia”

Tyniecka Agora Teologiczna: wykłady otwarte “Teologia Wcielenia”

Zapraszamy na kolejny wykład otwarty pt. Teologia Wcielenia, w ramach cyklu spotkań pn. Tyniecka Agora Teologiczna.

Wygłosi go ks. dr Robert Woźniak z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Wykład odbędzie się w sobotę 15 grudnia w godzinach od 15.45 do 17.45 w budynku “Wielkiej Ruiny.

Poprzedni wykład odbył się 24 listopada.

Proponowane wykłady mogą być teologicznym wsparciem naszych przygotowań do tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia. Po wykładzie będzie możliwość zadawania pytań.

Ks. Robert Woźniak, ur. 28 sierpnia 1974 r., doktor teologii dogmatycznej, adiunkt w Katedrze Antropologii Teologicznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 2 czerwca 1999 roku. Zajmuje się teologią trynitarną (historią i doktryną, ze szczególnym uwzględnieniem IV i XIII w.), zagadnieniami możliwości i natury metafizyki trynitarnej, teologiczną teorią poznania (m.in. relacjami teologii z filozofią współczesną (teologiczne rozumienie postmodernizmu i wykorzystanie fenomenologii jako metody teologicznej). W 2008 roku przyznano mu Nagrodę im. Księdza Józefa Tischnera za książkę “Przyszłość, teologia, społeczeństwo”.