Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vera Eikon. Obrazy Marii Bieńkowskiej-Kopczyńskiej 

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy obrazów Marii Bieńkowskiej-Kopczyńskiej “Vera Eikon”, który odbędzie się 2 marca o godz. 17.30 (po Nieszporach) w Sali Petrus Wielkiej Ruiny  

Wstęp wolny. 

Wystawa jest czynna od 3 marca do 7 kwietnia 2017 roku w godz. 10.00-16.00

O wystawie: 

Izajasz 53 
Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi,
Mąż boleści, oswojony z cierpieniem,
jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa,
wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic.
Lecz On się obarczył naszym cierpieniem,
On dźwigał nasze boleści,
a myśmy Go za skazańca uznali,
chłostanego przez Boga i zdeptanego.
Lecz On był przebity za nasze grzechy,
zdruzgotany za nasze winy.
Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas,
a w Jego ranach jest nasze zdrowie.

O autorce: 

Maria Bieńkowska-Kopczyńska „Pestka”.

Urodziła się w 1951 r. w Radomiu. Kształcenie artystyczne rozpoczęła w Liceum Plastycznym w Kielcach na Wydziale Rzeźby. Przed studiami na Wydziale Grafiki Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych uzyskała dyplom w Studium Reklamy. W roku ukończenia studiów (pracownia wklęsłodruku prof. Andrzeja Pietscha i drzeworytu doc. Franciszka Bunscha, pracownia typografii prof. Romana Banaszewskiego) otrzymała nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za pracę dyplomową inspirowaną poezją Bolesława Leśmiana (1980 r.). Od 1981 r. jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.