Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wielki Tydzień Sztuki

„Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość” (Ef 3,18). Motywy pasyjne w opactwie tynieckim

Już w Niedzielę Palmową o godz. 15.00 w Sali Petrus na 1 piętrze budynku klasztornego zw. Wielką Ruiną, będzie miało miejsce niecodzienne wydarzenie artystyczne.

W jednym miejscu i w jednym czasie spotkają się ze sobą przedstawiciele kilku pokoleń artystów, których jednoczy wspólne hasło – Pasja. Artystów takich jak: Jerzy Nowosielski, Karol Pustelnik, Hanna Szczypińska czy Marian Warzecha nie trzeba nikomu przedstawiać, a to między innymi ich prace będzie można zobaczyć w ten wyjątkowy pod wieloma względami dzień. Ale nie tylko…

Ósemka studentów, zbliżających się wielkimi krokami do osiągnięcia „artystycznej pełnoletniości”, postanowiła zmierzyć się z niełatwym zadaniem postawienia się wobec tradycji ikonograficznego ukazywania wydarzeń pasyjnych. Punktem odniesienia dla prac malarskich (o formacie 150×150 cm), które zostały wykonane specjalnie na tę wystawę, są grafiki Albrechta Dürera przedstawiające Mękę Pańską. Dodatkowo studenci zapraszają do wzięcia udziału w wystawie osiem wybranych przez siebie osób wśród studentów i pedagogów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Efektem tego jest prezentacja prac, które wpisują się w historyczny kontekst i tematykę pasyjną. Jednocześnie jest to wyjątkowy dialog pomiędzy przechowywanymi w Tyńcu dziełami artystów kształtujących współczesną sztukę sakralną, w większości wychowanków krakowskiej Akademii, a pracami obecnych adeptów i pedagogów uczelni.

Organizacją wystawy zajęli się dyplomanci studiów magisterskich Kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, przygotowując ją pod kierunkiem prof. Adama Brinckena. Pomysł realizacji ekspozycji w klasztorze w Tyńcu narodził się w trakcie zajęć z historii sztuki, prowadzonych przez dr. Adama Organistego. Został on zaproszony przez opata tynieckiego, o. Szymona Hiżyckiego OSB, aby wraz ze studentami krakowskiej ASP przyjrzeć się zgromadzonym tam w magazynie klasztornym pracom artystów współczesnych. Okazało się, że wśród przechowywanych obiektów z drugiej połowy XX wieku, sporo nie wymaga zabiegów konserwatorskich i można je eksponować, dlatego też opat zaproponował zorganizowanie im wystawy czasowej. Wystawę dzieł uznanych artystów, które znajdują się w klasztorze, studenci pragną więc połączyć z ekspozycją prac wykonanych przez siebie i zaproszonych uczestników z Akademii.

Do oglądania i kontemplowania, w tak ważnym dla nas czasie, zapraszają organizatorzy i uczestnicy: 

Natalia Batko-Gajda, Damian Bąk, Natalia Curzydło, Antonia Janus, Angelika Jakubas, Paulina Jawień, Joanna Kałdan, Katarzyna Korneluk, Grzegorz Łodej, Aleksandra Maciaszek, Katarzyna Makieła-Organisty, Igor Sikorski, Małgorzata Susarska, Aleksandra Szczepanik-Szałas, Przemysław Wideł, Mateusz Woźniak.