Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wystawa fotografii Andrzeja Ziółkowskiego “The Inward Moment. Człowiek wobec sacrum”

Od 7 stycznia zapraszamy na nową wystawę w Muzeum Opactwa: “The Inward Moment. Człowiek wobec sacrum” – fotografie Andrzeja Ziółkowskiego.

Wystawa jest czynna od 7 stycznia do 31 marca 2022 w godz. 10.00-16.00.

7 stycznia o godz. 10.00 – zapraszamy na spotkanie z autorem zdjęć, Andrzejem Ziółkowskim, które poprowadzi Alicja Kulik, dziennikarka Polskiego Radia Olsztyn wyróżniona prestiżową nagrodą Grand Press, oblatka tyniecka, członkini zarządu Fundacji Opcja Benedykta.

O WYSTAWIE:

Ta wystawa i towarzyszący jej album pod tym samym tytułem są niezwykłą podróżą po Azji Południowo-Wschodniej. Na swoich fotografiach Autor snuje fascynującą opowieść o wyznawcach siedmiu wielkich religii.

Jego bohaterów łączy pragnienie kontaktu z sacrum. Andrzej Ziółkowski pokazuje ich w najbardziej intymnych momentach przeżyć duchowych: żarliwej modlitwy, pokuty, próby duchowego zespolenia z Praźródłem. Głęboko ludzkim i uniwersalnym fotografiom towarzyszą krótkie teksty ze świętych ksiąg przedstawionych religii.

Ta fotograficzna podróż pomaga zrozumieć, że mimo różnic w tradycjach religijnych, obrzędach czy formach ekspresji, pragnienia wszystkich ludzi wiary są do siebie podobne. Zaczynamy dostrzegać, jak mało nas różni, a jak wiele łączy.

Bede Griffths OSB OCam

„Żadna religia nie może być rozpatrywana w izolacji. Każda ma za sobą długi ewolucyjny rozwój i dziś lepiej niż kiedykolwiek uświadamiamy sobie, że wszystkie religie są współzależne. Każda głosi swój indywidualny pogląd na prawdy ostateczne oraz rzeczywistość. Refleksja nad ich świętymi tekstami poszerza nasze horyzonty i pozwala zobaczyć naszą własną religie w nowym świetle.”

C.S. Lewis zadedykował mu swoją autobiografię, Dalajlama przypisuje mu „otwarcie serc i umysłów ludzi dla zrozumienia i akceptacji wszystkich wielkich religii świata”. Angielski kardynał Basil Hume nazwał go „mistykiem pozostającym w łączności z miłością i pięknem”.

Bede Griffiths (1906–1993), absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego, angielski benedyktyn, przez prawie 40 lat mieszkał w Indiach i stał się szeroko uznanym duchowym nauczycielem oraz autorem wielu książek. Od czasu jego śmierci zainteresowanie pracami Bede Griffithsa i jego wizją „małżeństwa Wschodu i Zachodu” stale wzrasta. Wraz z takimi wybitnymi postaciami jak Thomas Merton i Henri Le Saux wyznacza on początek nowej ery duchowości na Zachodzie.

Bruno Barnhart

O autorze:

Andrzej Ziółkowski

Rocznik 54, z pochodzenia gdynianin. W latach 70. studiował elektronikę w Gdańsku. Po wielu latach pracy w przemyśle elektronicznym, z tego 20 lat w międzynarodowym koncernie elektronicznym w Singapurze, oddaje się od roku 2005 swej pasji fotografowania. Były koordynator Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej (WCCM) w Polsce oraz członek jej Rady Przewodniej w Londynie. Tłumacz wielu książek o medytacji chrześcijańskiej.

Zainspirowany duchowym testamentem angielskiego benedyktyna, mistyka i mędrca, Bede Griffithsa  – „wyjścia poza ograniczenia kulturowe wielkich religii i znalezienia mądrości leżącej u podstaw ich różnorodności” – przemierzał kraje Azji Południowo-Wschodniej, Indie, Nepal i Tybet, starając się uchwycić w fotografii uniwersalny wymiar ludzkiej duchowości, bez względu na religijną przynależność.

Wystawa i album The Inward Moment. Człowiek wobec sacrum to owoc jego fotograficznej i duchowej podróży.