Skip to content Skip to footer

I Ty zostań mecenasem kultury

1) Wsparcie przez Fani Mani

2) Odpis 1,5% podatku - przejdź poniżej

1) Szanowni Państwo

Gorąco Was zachęcamy, byście wybrali możliwość stania się mecenasami kultury na miarę XXI wieku. Jest to bardzo łatwe i szybkie rozwiązanie, a przy tym nic za to nie płacimy – wymaga natomiast dobrej woli i kilku minut działania.

Program FaniMani, w którym uczestniczy Fundacja Chronić Dobro, to systemowa propozycja wspierania działań organizacji pozarządowych (tzw. NGO-sów lub III sektora). Jest systemowa, ponieważ zmienia system funkcjonowania naszej gospodarki: podmioty gospodarcze (firmy, sklepy, sprzedawcy) wspierają finansowo organizacje pożytku publicznego w wyniku wyboru konsumenta, przekazując wskazanym przez niego beneficjentom część swoich przychodów z tytułu zakupów tego konsumenta. Przy czym sam konsument nic za to dodatkowo nie płaci. Płaci sprzedawca. W ten sposób biznes wspiera działania pro-społeczne, pro-środowiskowe, pro-kulturalne i charytatywne, które są potrzebne społeczeństwu, a które z reguły nie generują zysków.

Jak to działa?

Bardzo prosto. Najlepiej zainstalować sobie na komputerze lub urządzeniu mobilnym nakładkę-przypominajkę, która powiadomi nas o tym, że dany sklep uczestniczy w programie, gdy tylko wejdziemy na stronę tego sklepu. A nawet już w przeglądarce internetowej wskaże nam, które podmioty uczestniczą w programie FaniMani.

Dzięki temu nie musimy pamiętać ani sprawdzać, w których sklepach możemy przekazać darowiznę. Robiąc zakupy, możemy wybrać organizację, do której trafi część naszej transakcji (zwykle między 1-3%).”

2) PRZEKAŻ 1,5 % PODATKU

(kliknij w nagłówek powyżej)

Zachęcamy Państwa również do wsparcia działalności pożytku publicznego, realizowanej przez Fundację Chronić Dobro, poprzez przekazanie nam odpisu 1,5% podatku dochodowego, przy corocznym rozliczaniu należnego podatku. Podobnie jak FaniMani jest to również forma wsparcia Fundacji, która nie kosztuje Państwa nic ponad to, co i tak Państwo opłacacie w postaci podatku.

Tym razem dana pula pieniędzy zamiast trafić do dyspozycji administracji państwowej, zostaje przekazana bezpośrednio organizacji pożytku publicznego wskazanej przez obywatela. Znów oznacza to konkretną, realną władzę wykonawczą w rękach konkretnego człowieka, w Państwa rękach.

W roku 2024 przekazy 1,5% podatku za rok 2023 zamierzamy przeznaczyć na realizację następujących celów:

1) Wsparcie prac remontowo-konserwatorskich w tynieckim Opactwie – 10% darowanych nam funduszy
(–> kultura).

Prace konserwatorskie są bowiem wciąż prowadzone, dzięki czemu na przestrzeni ostatnich 80 lat udało się wyprowadzić Opactwo z ruiny i zgliszczy, które można zobaczyć na archiwalnych fotografiach, do prężnie działającego ośrodka klasztornego. Wszystko to dzięki wytrwałej i cierpliwej pracy oraz dzięki wsparciu finansowemu tak licznych darczyńców.

2) Zorganizowanie muzycznej oprawy głównych uroczystości roku liturgicznego na możliwie wysokim poziomie artystycznym – 40%.
(–> kult)

Jeżeli zebrane fundusze okażą się wystarczające, chcemy w roku 2024 uświetnić pod względem artystycznym celebrowane w tynieckim Opactwie święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy. W tym celu zaprosimy zawodowych muzyków do przygotowania oprawy muzycznej liturgii tych świąt.

Nie jest to rzecz nowa. Również w minionych wiekach potrzebni byli mecenasi, którzy finansowali zespoły muzyczne, by te upiększały wspólne świętowanie wielkich misteriów wiary. Wówczas mecenasami byli bogaci szlachcice i mieszczaństwo. Dziś czasy się zmieniły i decyzyjność jest w Państwa rękach, w rękach każdego z nas.

Jeżeli fundusze te w roku 2024 okażą się niewystarczające, odłożymy je na rok następny, by przeznaczyć je na ten sam cel, tak by został on ostatecznie zrealizowany.

3) Wsparcie prac wokół “Wspólnego Domu”, czyli działania pro-środowiskowe – 40%.
(–> kultura, w sensie: gospodarowanie ziemią poddaną człowiekowi)

W tym właśnie obszarze chcemy rozwijać działalność wolontariacką. Wskazaną część zebranych funduszy przeznaczymy na zakup roślin i potrzebnych narzędzi oraz artykułów, by kontynuować nasadzenia w przyklasztornych ogrodach. Chcemy zaangażować do tych prac wolontariuszy – dużych i małych, starszych i młodszych, w każdym razie osób chętnych do pożytecznej pracy dla dobra wspólnego. Zainspirowani benedyktyńskim dziedzictwem chcemy kontynuować prace przy klasztornym herbarium, by stało się jeszcze większe i bogatsze, a także stabilniejsze i lepiej zabezpieczone. Oprócz tego chcemy dosadzać kolejne drzewa. Mamy nadzieję, że efekty naszych prac będą mogli w nieodległej przyszłości zobaczyć odwiedzający Opactwo goście.

4) Wsparcie wybranej organizacji charytatywnej – 10%.
(–> “dziesięcina miłosierdzia”)

Dziesięcinę, czyli 10% od otrzymanych odpisów podatkowych, przeznaczymy na wsparcie działalności wybranej lub kilku wybranych organizacji charytatywnych, takich jak: krakowskie Domy Samotnej Matki, Domy Dziecka, Dzieło Pomocy św. o. Pio, Hospicjum św. Łazarza, Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Decyzję o wyborze beneficjenta podejmie Zarząd, a znaczącym kryterium będzie to, która organizacja w danym momencie okaże się być w największej potrzebie.

Natomiast w minionych latach przekazy 1% podatku, które nam Państwo darowaliście, przeznaczyliśmy na:

  • Wsparcie prac konserwatorskich w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu.
  • Oraz realizację następujących projektów:

Objęte mecenatem darczyńców