Skip to content Skip to footer

Muzeum Opactwa
Benedyktynów w Tyńcu

Ekspozycja stała

W podziemiach budynku dawnej biblioteki klasztornej prezentowana jest ekspozycja zabytków związanych z historią tynieckiego Opactwa.

W pomieszczeniach podziemia, w ramach wystawy stałej, można zobaczyć romańskie detale architektoniczne (kapitele, trzonki i bazy kolumn, fragmenty XIII-wiecznych płytek posadzkowych z kościoła), kopię kielicha i pateny pochodzących z jednego z pierwszych pochówków opackich – odkryte podczas wykopalisk na terenie kościoła w latach 60. XX w. Zachowane kapitele kolumn z przełomu XI i XII w., zdobione ornamentem roślinno-geometrycznym należą do najpiękniejszych przykładów polskiej sztuki romańskiej.
W piwnicach prezentowana jest również część zbioru zabytków archeologicznych, które są plonem badań wykopaliskowych, prowadzonych na przełomie lat 40-tych i 50-tych XX w. przez dr-a Gabriela Lenczyka podczas odbudowy klasztoru. Najstarszą grupę zabytków stanowią narzędzia krzemienne i fragmenty naczyń glinianych, związane z funkcjonowaniem w tym miejscu niewielkiej osady ludności neolitycznej – jednej z pierwszych grup rolników na terenie Polski oraz inne pozostałości osadnictwa z kilku epok o wyjątkowym znaczeniu dla rekonstrukcji pradziejów i okresu wczesnohistorycznego Polski.

Wystawa czasowa przedłużona do 19.05.2024. /

/ Temporary exhibition prolonged up to May 19th 2024.

Wystawa czasowa

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Muzeum Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, na nową wystawę czasową:

Tynieckie skarby w rękach konserwatorów.

Współpraca Opactwa Benedyktynów w Tyńcu z wykładowcami Katedry Technologii i Technik Dzieł Sztuki Wydziału Konserwacji i Restauracji Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

We kindly invite you to visit the Museum of Benedictine Abbey Tyniec where we will present a new temporary exhibition titled:

Tyniec treasures in the hands of conservators.

Cooperation of Tyniec Benedictine Abbey and lecturers from the Department of Technology and Techniques of Works of Art of the Faculty of Conservation and Restoration of the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Kraków.

Cennik biletów

Przy zakupie biletu na zwiedzanie Opactwa wstęp do muzeum jest za darmo.

Normalny

  15 zł

Ulgowy

  10 zł

Godziny otwarcia

Od kwietnia do października:

Poniedziałek – Piątek

  9:30 – 17:00

Sobota

  10:00 – 17:00

Niedziela

  11:00 – 18:00

Od listopada do marca:

Poniedziałek – Piątek

  9:30 – 17:00

Sobota

  10:00 – 16:00

Niedziela

  10:00 – 16:00

Ostatnie wejście na wystawy następuje na 15 minut przed godziną zamknięcia muzeum.

//

The last entry to the exhibitions is at 15 minutes before the museum’s closing time.

TICKETS

When buying a sightseeing tour, admission to the museum is for free.

Regular

  15 PLN

Reduced

  10 PLN

OPENING HOURS

April-October:

Monday – Friday

  9:30 – 17:00

Saturday

  10:00 – 17:00

Sunday

  11:00 – 18:00

November-March:

Monday – Friday

  9:30 – 17:00

Saturday

  10:00 – 16:00

Sunday

  10:00 – 16:00

Osoby z niepełnosprawnościami

Serdecznie zapraszamy do Opactwa tynieckiego także osoby z różnymi dysfunkcjami. Staramy się, żeby pomimo barier architektonicznych wynikających z prawie tysiącletniej historii klasztoru, miejsce to było jak najbardziej otwarte dla każdego.

1. Osoby z niepełnosprawnościami mogą parkować na czas wizyty na dziedzińcu klasztornym. Przed wjazdem na dziedziniec przy szlabanie jest dzwonek, prosimy o kontakt z recepcją.

2. W muzeum dostępna jest również dotykowa makieta Opactwa, dająca wyobrażenie jego kształtu osobom niewidomym lub słabowidzącym.

3. Na parterze skrzydła Opactwa, w którym mieści się Muzeum dostępna jest także przestronna toaleta przystosowana do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.

4. Ponadto Muzeum i Dom Gości wyposażone są w windy przystosowane dla osób z trudnościami w przemieszczaniu się.

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Ozeum