Skip to content Skip to footer

(Nie)święci garnki lepią

Na czym polega praca archeologa? Jak żyli ludzie w dawnych czasach? Jak wyglądał świat kiedy nie było ani samochodów ani komputerów?

Dzieci będą odkrywać zabytki związane ze wzgórzem tynieckim, a także poznają tajemnicze dzieje miejsca sprzed fundacji klasztoru. W czasie warsztatów plastycznych uczestnicy wykonują naczynia z gliny.

Wiek uczestników: przedszkole, klasy 1-5

Wielkość grupy: minimum 10 osób, maximum 30 osób

Czas trwania zajęć ze zwiedzaniem: 1,5 godz.

Koszt od osoby ze zwiedzaniem i materiałami: 35 zł

Informacje, zamówienia:

Wszystkie warsztaty połączone są ze zwiedzaniem Opactwa z przewodnikiem.

Tel.: (+48) 503 032 420; od poniedziałku do piątku w godz.: 10:00–16:00.
Po rezerwacji telefonicznej prosimy o potwierdzenie zgłoszenia grupy na warsztaty drogą mailową na adres: muzeum@chronicdobro.org

Udzielenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, z tym, że odmowa udzielenia zgody uniemożliwia wzięcie udziału w działaniach Fundacji. Podane dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu i przez czas niezbędny dla zapewnienia udziału w działaniach Fundacji. O tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej polityki prywatności.