Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

„Klasztory bliżej lokalnej społeczności”

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie – RITA”

  • W dniach 24-28 czerwca br. miał miejsce wyjazd studyjny w ramach projektu „Klasztory bliżej lokalnej społeczności”. Projekt został przygotowany przez Benedyktyński Instytut Kultury dzięki wsparciu finansowemu Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie – RITA”. Zespół reprezentujący Opactwo Benedyktynów w Tyńcu udał się na Ukrainę, do sióstr benedyktynek w Żytomierzu w celu rozpoznania potrzeb i możliwości partnera projektu. Spotkanie z siostrami było bardzo owocne, pozwoliło na wnikliwe zapoznanie się z działalnością klasztoru oraz przedyskutowanie i określenie możliwości kierunków jego rozwoju. Wizyta w Berdyczowie (miejsce pielgrzymkowe na terenie Ukrainy) oraz zwiedzania Żytomierza pomogły w ocenie potencjalnego rozwoju oferty turystycznej sióstr, przede wszystkim pod kątem ruchu pielgrzymkowego. Siostry benedyktynki w Żytomierzu prowadzą Dom Gości oraz wykonują różnorodne rękodzieło artystyczne, mają jednak bardzo ograniczone możliwości promocji i informacji o swojej działalności. Przeprowadzone rozmowy pozwolą na przygotowanie warsztatów dla sióstr, które odbędą się od 28 do 31 sierpnia 2012 roku w Tyńcu. Końcowym efektem projektu będzie katalog umożliwiający benedyktynkom szerszą informację i promocję ich działalności.
  • Od 27 do 31 sierpnia br. trzy siostry benedyktynki z Żytomierza uczestniczyły w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu w warsztatach finansowanych z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie – RITA” w ramach projektu „Klasztory bliżej lokalnej społeczności”. Projekt miał na celu wsparcie sióstr w ich działalności gospodarczej – prowadzenie Domu Gości, warsztaty dla kobiet, sprzedaż rękodzieła. Podczas pobytu w Tyńcu siostry uczestniczyły w szkoleniach z zakresu prowadzenie strony internetowej, obsługi programów graficznych oraz marketingu. Ponadto w ramach warsztatów rękodzieła oraz obsługi Domu Gości miały możliwość podniesienia kompetencji i zgłębienia działalności, którą już w Żytomierzu prowadzą.