Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

“Wielkanoc z Bachem” koncert Zespołu Wokalnego Contento-Core oraz Akademickiej Orkiestry Barokowej

Serdecznie zapraszamy na koncert “Wielkanoc z Bachem” Zespołu Wokalnego Contento-Core oraz Akademickiej Orkiestry Barokowej pod dyr. Marka Toporowskiego i Marii Piotrowskiej-Bogaleckiej

24 kwietnia o godz. 16.00 w Kościele Opactwa w Tyńcu

W programie:

Johann Sebastian Bach, Jesu meine Freunde BWV 227

Johann Sebastian Bach, Ich habe genung BWV 82

Johann Sebastian Bach, Christ lag in Todesbanden BWV 4

Johann Sebastian Bach, Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 140

Wstęp wolny

Zespół Wokalny Contento Core działa od jesieni 2007 roku, skupiając zawodowych muzyków – absolwentów i studentów katowickiej Akademii Muzycznej, których łączy wspólne zamiłowanie do muzyki chóralnej. Rozległy wachlarz muzycznych zainteresowań sprawia, że zespół stale poszerza swój repertuar, w którym odnaleźć można utwory sakralne i świeckie niemalże wszystkich epok: od renesansu po muzykę współczesną. Szczególne jednak miejsce w repertuarze znajduje muzyka wokalna XVI, XVII i XVIII wieku, którą zespół wykonuje wedle idei wykonawstwa zgodnego historycznie. Zespół Contento Core sięga również po muzykę polską tego okresu, co zaowocowało nagraniem jego pierwszej płyty „Księga Psalmów w polskiej muzyce barokowej”

Akademicka Orkiestra Barokowa powstała w październiku 2008 roku z inicjatywy prof. Marka Toporowskiego. Zespół skupia studentów klas historycznych praktyk wykonawczych (skrzypce barokowe, lutnia, viola da gamba, wiolonczela barokowa) oraz studentów zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Misja orkiestry zakłada otwartą formułę działania – część projektów realizuje bezkompromisowo z użyciem wyłącznie instrumentów dawnych; inne przedsięwzięcia możliwe są dzięki współudziałowi muzyków grających na instrumentach współczesnych.

Pracując pod kierunkiem prof. Marka Toporowskiego oraz mgr Martyny Pastuszki zespół realizuje ok. 7 koncertów rocznie.

W ramach dotychczasowej działalności orkiestra zaprezentowała m. in. kompletne wykonanie “Mesjasza” Jerzego Fryderyka Haendla, “Te Deum” Marc-Antoine Charpentiera, “Pasji wg św. Marka” w rekonstrukcji Dietharda Hellmanna oraz fragmentów “Oratorium na Boże Narodzenie” Johanna Sebastiana Bacha, utwory staropolskie (w tym symfonie polskiego klasycyzmu), muzykę instrumentalną Jerzego Fryderyka Haendla, Georga Philippa Telemanna, Arcangelo Corellego.