Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tynieckie skarby w rękach konserwatorów

Wystawa czasowa przedłużona do 19.05.2024. /

/ Temporary exhibition prolonged up to May 19th 2024.

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Muzeum Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, na nową wystawę czasową:
Tynieckie skarby w rękach konserwatorów.
Współpraca Opactwa Benedyktynów w Tyńcu z wykładowcami Katedry Technologii i Technik Dzieł Sztuki Wydziału Konserwacji i Restauracji Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Wernisaż wystawy odbędzie się 7.07.2023, o godzinie 17:30, a wystawa potrwa do 14.04.2024.
Miejsce: Muzeum Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, ul. Benedyktyńska 37, 30-398 Kraków.
(Muzeum czynne jest pn-pt, od 9:30 do 17:00, a w weekendy od 10:00 do 17:00.)

Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

Wystawa prezentować będzie prace konserwatorskie prowadzone przez wykładowców Wydziału Konserwacji i Restauracji krakowskiej ASP w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu, w okresie od wczesnych lat powojennych aż do czasów nam współczesnych, gdyż prace konserwatorskie są tu wciąż kontynuowane.
Prezentowane będą między innymi zdjęcia dokumentalne z przeprowadzonych prac, niektóre relikty, a odwiedzający wystawę będą mieli także okazję zobaczyć, jak wygląda warsztat pracy konserwatora dzieł sztuki. Pozostałych niespodzianek nie zdradzamy – przyjedźcie Państwo do nas i przekonajcie się sami!

ZAPRASZAMY

Ladies and Gentlemen

We kindly invite you to visit the Museum of Benedictine Abbey Tyniec where we will present a new temporary exhibition titled:
Tyniec treasures in the hands of conservators.
Cooperation of Tyniec Benedictine Abbey and lecturers from the Department of Technology and Techniques of Works of Art of the Faculty of Conservation and Restoration of the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Kraków.

The exhibition will last from 07.07.2023 until 14.04.2024.
Where: Museum of Benedictine Abbey Tyniec, ul. Benedyktyńska 37, 30-398 Kraków.
(The Museum is open Mn-Fr from 9.30 am to 5.00 pm and on weekends from 10.00 am to 5.00 pm.)

The entrance is free.

In the exhibition, we will present the conservation activities held in Tyniec Abbey by the lecturers from the Faculty of Conservation and Restoration of the Academy of Fine Arts in Kraków, which started after World War II and have been continued until today because there are still new conservation projects being realized in the Abbey.
Documentary images will be presented as well as some of the relics and there will be even an occasion to see the conservator’s workshop. We won’t reveal the rest of the attractions – come and get your own experience.

Organizatorzy: / Organisers: