Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tynieckie recitale organowe

Zapraszamy na pierwszy koncert w ramach XL Tynieckich Recitali Organowych.

13 lipca  o godz. 16.00 w kościele opactwa w Tyńcu wystąpią:

DARIUSZ BĄKOWSKI-KOIS– organy

TRIO BAROKOWE „OSTERIA BAROCCA”

Dominika Staszkiewicz – flet traverso

Katarzyna Filipiuk – obój barokowy

Elżbieta Malinowska – klawesyn

w programie: Charles- Marie Widor, Marcel Dupré, Georg Philipp Telemann, Jakob Friedrich Kleinknecht, Jean Langlais, Charles- Marie Widor

Bilety w cenie 15 i 10 zł do nabycia przed koncertem. Rezerwacja pod numerami tel. 12 6563670, 12 6564441, 12 6561890

DARIUSZ BĄKOWSKI-KOIS – ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie w kl. organów prof. Józefa Serafina (2000, dyplom z wyróżnieniem). Jest laureatem kilku konkursów krajowych i międzynarodowych (m.in. w Cremolino 2001, III nagroda i brązowy medal). Koncertował w Austrii, Brazylii, Francji, Meksyku, Niemczech, Szwajcarii, we Włoszech. Odbył specjalizację w zakresie wykonawstwa francuskiej romantycznej symfoniki organowej (Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie), studia podyplomowe kontynuował

w Konserwatorium Wiedeńskim. W 1997 ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 2002 doktoryzował się na Wydziale Historycznym UJ, w 2006 uzyskał stopień doktora habilitowanego Akademii Muzycznej w Krakowie, w 2013 otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł profesora sztuk muzycznych. W krakowskiej Akademii Muzycznej pełni obecnie funkcję Prorektora d/s dydaktyki i rozwoju kadry.

TRIO BAROKOWE „OSTERIA BAROCCA”. Współtworzące je członkinie są absolwentkami krakowskiej Akademii Muzycznej. Dominika Staszkiewicz grę na flecie traverso studiowała w kl. dr. hab. Małgorzaty Wojciechowskiej, nadto w ramach programu stypendialnego Erasmus kształciła się  w Koninklijk Conservatorium Brussel pod kier. Bartolda Kuijkena i Franka Theunsa. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich. Współpracuje z Capellą Cracoviensis. Gra na kopiach instrumentów z ok. 1745 i ok. 1810 roku. – Katarzyna Pilipiuk umiejętności w zakresie gry na oboju barokowym zdobywała w AM we Wrocławiu i Krakowie pod kier. Marka Niewiedziała i Petera Holtslaga. Obecnie doskonali swe umiejętności pod kier. Franka de Bruine (AM Bydgoszcz) oraz uczestnicząc w licznych kursach. Współpracuje z wieloma zespołami muzyki dawnej, oddaje się także pracy naukowej. – Elżbieta Malinowska odbyła studia klawesynowe pod kier. prof. Elżbiety Stefańskiej oraz organowe w kl. dr. hab. Marcina Szelesta (dyplom z wyróżnieniem). Brała udział w wielu kursach mistrzowskich, w latach 2009/10 w ramach programu stypendialnego Erasmus studiowała w Johannes Gutenberg Universität Mainz w kl. organów prof. Gerharda Gnanna. W obu swoich specjalnościach współpracowała z wieloma zespołami. W 2011 zdobyła III nagrodę w Ogólnopolskim  Konkursie Wykonawstwa Utworów Organowych Jehana Alaina.

Organizatorzy: Dom Kultury Podgórze, Rada Dzielnicy VIII Dębniki, Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

Kierownictwo artystyczne: Marian Machura