Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tynieckie recitale organowe – sezon XLI

Zapraszamy na

TYNIECKIE RECITALE ORGANOWE – SEZON XLI

Lipiec-sierpień 2015

Organizatorzy:

Rada Dzielnicy VIII Podgórze

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

Domu Kultury „Podgórze”

Kierownictwo artystyczne:

MARIAN MACHURA

Miejsce:

Kościół Opactwa OO. Benedyktynów w Tyńcu

Cena biletu: 15 zł i 10 zł – do nabycia przed koncertem

KALENDARZ KONCERTOWY

12 lipca 2015

CYPRIAN JAGIEŁŁO – organy

Zespół wokalny SINGET

26 lipca 2015                    

MAREK WOLAK – organy

Zespół Muzyki Dawnej IL VENTO

9 sierpnia 2015     

HENRYK JAN BOTOR – organy

Duet gitar klasycznych

16 sierpnia 2015

JADWIGA KOWALSKA – organy

Bartosz Koziak – wiolonczela

Początek koncertów o godzinie 16.00

Dane nam jest przeżywanie (kontemplowanie) muzyki w kościele – w Tyńcu, miejscu wyjątkowym, zbudowanym na tysiącletniej tradycji – zatem w specyficznych okolicznościach. Wychodząc od słów Anny Kamieńskiej „w słuchaniu muzyki jest istota kontemplacji” i dochodząc do wyjątkowo aktualnego stwierdzenia Andrzeja Szczypiorskiego „muzyka pozwala ludziom schronić się przed złem, brzydotą i nędzą codzienności”, przypomnijmy także inne, głębokie, nośne definicje istoty muzyki. Skreślone piórem wieków.

Muzyka łagodzi obyczaje (Arystoteles).

Muzyka rodzi w sercu pragnienie dobrych uczynków (Pitagoras).

Bez muzyki życie byłoby pomyłką (F. Nietzsche).

Muzyka jest to sztuka smucenia się i cieszenia bez powodu (T. Kotarbiński).

Kto nie ma muzyki w samym sobie, kogo nie wzrusza harmonia słodkich dźwięków, ten jest zdolny do zdrady (W. Shakespeare).

Muzyka jest potrzebą narodów (L. van Beethoven).

Muzyka to początek i koniec ludzkiej mowy (R. Wagner).

Kochać muzykę to jedna czwarta naszego szczęścia (J. Renard).

Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza (P. Claudel).

Muzyka jest nieubłaganym zwierciadłem duszy (R. Rolland).

Muzyka jest jedynym i natchnionym dowodem na szlachetność ludzkiego umysłu (J. Broszkiewicz).

Muzyka: najbardziej tajemniczy rodzaj sztuki. Sztuka metafizyczna, najbardziej zbliżająca do Boga (R. Kapuściński).

12 lipca  2015

Wykonawcy:

 CYPRIAN JAGIEŁŁO – organy

ZESPÓŁ WOKALNY „SINGET”

W programie:

OLIVIER LATRY (1962)

Salve Regina (cykl 7-częściowy)

ALOIS MARX

Missa in honorem S. Henrici imperatoris

Kyrie

Gloria

Credo

Sanctus

Benedictus

Agnus Dei

CYPRIAN JAGIEŁŁO (1981)

Improwizacje na temat posoborowej Mszy autorstwa Mariana Machury

CYPRIAN JAGIEŁŁO – jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie w kl. organów prof. Józefa Serafina oraz Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji w kl. organów prof. Gerharda Gnanna. Swoje umiejętności improwizatorskie rozwija pod kier. tytularnej organistki kościoła Saint – Sulpice w Paryżu, Sophie – Veronique Cauchefer – Choplin. Jest laureatem konkursu w Luksemburgu (II nagroda), konkursu muzyki Mozarta „Musik im Kloster Saarn” (III nagroda) oraz nagrody Uniwersytetu Gutenberga. Obecnie pełni obowiązki organisty kościoła św. św. Piotra i Pawła w Krakowie, jest wykładowcą Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, koncertuje – głównie za granicą.

SINGET – zespół wokalny absolwentów i studentów Akademii Muzycznej w Krakowie, powstał w roku 2011, a koordynacją całości przedsięwzięcia zajął się Janusz Wierzgacz. Ze względu na różnorodność temperamentów zrzeszonych osób, zespół doskonale znajduje się w każdym rodzaju muzyki, głównie jednak koncentruje się na wykonywaniu utworów a cappella oraz oratoryjno – kantatowych zapomnianych kompozytorów okresu klasycyzmu i romantyzmu (wśród których znalazły się niedawno odkryte cztery XIX – wieczne msze twórców austriackich). Od sierpnia 2014 zespół podjął stałą współpracę z francuskim festiwalem „Estivales en Puisaye”; może też poszczycić się prawykonaniami: utworów konkursowych na festiwalu „Omnia beneficja” w St. Sączu oraz kompozycji „Owoce życia” E. Popławskiego w ramach koncertu autorskiego w krakowskiej Akademii Muzycznej.

26 lipca  2015

Wykonawcy:

 MAREK WOLAK – organy

ZESPÓŁ MUZYKI DAWNEJ „IL VENTO”

KATARZYNA KUCIA – sopran

EWA KIERES – obój barokowy

KATARZYNA PILIPIUK – obój barokowy

ANNA WIKTORIA SWOBODA – teorba

ANNA HUSZCZO – klawesyn

W programie:

ALEXANDRE GUILMANT (1837 – 1911)

III Sonata organowa c-moll op. 56

Preludio (Allegro maestoso e con fuoco)

Adagio

Fuga (Allegro moderato)

CHARLES-MARIE WIDOR (1844 – 1937)

Méditation z I Symfonii organowej c-moll op. 13

MAURICE DURUFLÉ (1902 – 1986)

Fugue sur le Carillon des Heures de la Cathédrale de  Soissons op. 12

ANTONIO VIVALDI (1678 – 1742)

Aria “Domine Deus”

GEORG FRIEDRICH HAENDEL (1685 – 1759)

Aria “Cara speme, questo core”

ANTONIO VIVALDI

Sonata triowa g –moll

Allegro

Largo

Allegro

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750)

Aria “Ruhig und in sich zufrieden” BWV 204

MAX REGER (1873 – 1916)

Introdukcja i passacaglia d – moll

MAREK WOLAK – naukę gry na organach rozpoczął w PLM w Krakowie w kl. Jacka Kuliga (w 1981 otrzymał I nagrodę Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Organistów). W Akademii Muzycznej w Krakowie studiował w kl. organów prof. Jana Jargonia (dyplom z wyróżnieniem 1988); na rocznym stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki przebywał w Folkwang Hochschule für Musik w Essen (kl. prof. Gisberta Schneidera). Uczestniczył w licznych kursach mistrzowskich (m.in. Mechelen, Zurych, Essen), najważniejszych festiwalach organowych w Polsce, także w Niemczech, Rumunii, Słowacji i USA. Prowadzi ożywioną działalność pedagogiczną: był asystentem prof. J. Jargonia, obecnie udziela się w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej AM i Uniwersytetu Papieskiego JP II w Krakowie oraz Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II st.

IL VENTO jest zespołem muzyki dawnej, skupiającym absolwentów Akademii Muzycznej w Krakowie, których wspólną pasją jest wykonywanie muzyki renesansu, baroku i klasycyzmu na historycznych instrumentach dętych i szarpanych. Członkowie zespołu kontynuują lub odbyli już studia za granicą (Niemcy, Włochy), uczestniczyli w wielu kursach mistrzowskich, m.in. w Dartington (W. Brytania), Veronie (Włochy), Trossingen (Niemcy), Brezicach (Słowenia), Lidzbarku Warmińskim, Warszawie. Artyści występują w różnych konfiguracjach instrumentalnych w zależności od wymagań repertuarowych.

9 sierpnia  2015

Wykonawcy:

 HENRYK JAN BOTOR – organy

MICHAŁ LAZAR – gitara

ANDRZEJ PIOTROWSKI – gitara

W programie:

CAMILLE SAINT – SAËNS (1835 – 1921)

Fantazja Des – dur op. 101

MAURICE DURUFLÉ (1902 – 1986)

Prélude et fugue sur le nom d’Alain

CHARLES – MARIE WIDOR (1844 – 1937)

Toccata z V Symfonii organowej f – moll op. 42

DOMENICO SCARLATTI (1685 – 1757)

Sonaty: L. 108, K. 141

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 – 1791)

Sonata semplice KV 545

WITOLD LUTOSŁAWSKI (1913 – 1994)

Bukoliki

HENRYK JAN BOTOR (1960)

Improwizacje organowe

Transkrypcje utworów na dwie gitary (w oryginale na fortepian) autorstwa wykonawców.

HENRYK JAN BATOR – kompozytor i organista, w krakowskiej Akademii Muzycznej studiował kompozycję pod kier. prof. Marka Stachowskiego (dyplom 1989) oraz grę na organach w kl. prof. Mirosławy Semeniuk – Podrazy (dyplom z wyróżnieniem 1989). Umiejętności swe doskonalił u Jana Jongepiera w Holandii (improwizacja) oraz Hansa Haselböcka i Andersa Bondemana (Letnia Akademia Organowa w Haarlem). Jako organista koncertuje w kraju i za granicą – często wykonując własne kompozycje i improwizując. Jest laureatem konkursów kompozytorskich, członkiem Związku Kompozytorów Polskich. W krakowskiej Akademii Muzycznej uczy improwizacji fortepianowej i organowej.

MICHAŁ LAZAR – jest studentem III roku Akademii Muzycznej w Krakowie w kl. gitary dr hab. Michała Nagy. Obok repertuaru klasycznego chętnie wykonuje także utwory muzyki współczesnej (jest finalistą Konkursu Muzyki XX i XXI wieku dla Młodych Wykonawców), rozrywkowej, współpracuje z teatrami, wokalistami – wykonawcami poezji śpiewanej. Jest wielokrotnym laureatem konkursów ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Tworzy duet gitarowy z Andrzejem Piotrowskim, z którym zdobył wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Gitarowym w Olsztynie.

ANDRZEJ PIOTROWSKI – jest absolwentem klasy gitary Dariusza Michałowskiego w PSM I i II st. w Suwałkach, wielokrotnym laureatem konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Za swoją działalność koncertową w Suwałkach i osiągnięcia artystyczne otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Suwałki, był też stypendystą Dyrektora Centrum Edukacji Muzycznej w Warszawie. Od 2010 był studentem budownictwa na Politechnice Krakowskiej, od 2013 jest studentem Krakowskiej Akademii Muzycznej w kl. gitary prof. Janusza Sochackiego.

16 sierpnia  2015

Wykonawcy:

 JADWIGA KOWALSKA – organy

BARTOSZ KOZIAK – wiolonczela

W programie:

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750)

Fuga sopra il Magnificat BWV 733

Preludium chorałowe “Meine Seele erhebet den Herren” BWV 648

FELIX MENDELSSOHN – BARTHOLDY (1809 – 1847)

Sonata organowa B – dur op. 65 nr 4

Allegro con brio

Andante religioso

Allegretto

Allegro maestoso e vivace

WITOLD LUTOSŁAWSKI (1913 – 1994)

Wariacja sacherowska

JOHANN SEBASTIAN BACH

III Suita na wiolonczelę solo C – dur BWV 1009

Prélude

Allemande

Courante

Sarabande

Bourrée I/II

Gigue

PAUL HINDEMITH (1895 – 1963)

Sonata na wiolonczelę solo op. 25 nr 3

AUGUST GOTTFRIED RITTER (1811 – 1885)

Sonata organowa d – moll op. 11

Allegro

Andante

Allegro

Andante

Allegro

JEHAN ALAIN (1911 – 1940)

Variations sur le Lucis Creator

Postlude pour l’office de complies

JADWIGA KOWALSKA – jest absolwentką Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w kl. prof. Joachima Grubicha, w latach 1994 – 98 umiejętności swe doskonaliła w Konserwatorium w Lozannie (kl. prof. Kei Koito), uzyskując ocenę „premier prix” z wyróżnieniem. W tym czasie piastowała stanowisko głównego organisty w kościele Saint Luc w Lozannie. Jest adiunktem w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w 2003 uzyskała stopień doktora sztuki. Nagrywa, prowadzi działalność koncertową w kraju i za granicą.

BARTOSZ KOZIAK – ukończył z odznaczeniem Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie w kl. prof. Kazimierza Michalika i Andrzeja Bauera oraz Conservatoire National Superieur de Musique de Paris w kl. Philippe’a Mullera. Jest zwycięzcą III Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. W. Lutosławskiego (Warszawa 2001), zdobywcą drugich nagród w konkursach w Tongyeong (Korea) i Kijowie, laureatem oraz zdobywcą nagrody specjalnej w konkursie Praskiej Wiosny, I nagrody w XI Międzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej w Krakowie oraz ARD w Monachium. W 2003 otrzymał nagrodę specjalną Fundacji Kultury Polskiej. Koncertował w Berlinie, Pradze, Paryżu, Palermo…, ze znakomitymi orkiestrami i dyrygentami. Gra na XIX – wiecznej kopii instrumentu J. Guadagniniego, na którym koncertował wybitny polski wiolonczelista, Dezyderiusz Danczowski.

Przygotowanie instrumentu:

Józef Mamel i Syn