Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wernisaż wystawy „Średniowieczne klasztory na Słowacji”

Zapraszamy na wernisaż wystawy
„Średniowieczne klasztory na Słowacji”

18 stycznia o godz. 17.30 w Sali Petrus Wielkiej Ruiny w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu.

Wernisaż połączony będzie z wykładem dra Rastislava Kožiaka, dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Macieja Bela w Bańskiej Bystrzycy na temat „Średniowieczne klasztory benedyktyńskie na terenach Słowacji”

Organizatorzy wystawy:
Instytut słowacki w Warszawie
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v Bratislave
Centrum pre štúdium kresťanstva v Banskej Bystrici
Fundacja Chronić Dobro

Wystawa potrwa od 17 do 28 lutego 2018
Wstęp wolny

W średniowieczu powstało na terenach dzisiejszej Słowacji ponad 100 klasztorów, które od samego początku swojego istnienia pełniły oprócz funkcji duszpasterskich ważną rolę w rozwoju cywilizacji, kultury i edukacji. Swoimi działaniami i wpływem na otoczenie mnisi zintegrowali terytorium Słowacji w europejską przestrzeń kulturową.

Wystawa „Średniowieczne klasztory na terenach Słowacji“ jest wynikiem długoletnich badań nad historią klasztorów i zakonów na terenach dzisiejszej Słowacji głównie po roku 1989. Wystawa została przygotowana przez pracownikami Urzędu ochrony zabytków (Pamiatkový úrad) w Bratysławie i jako wystawa wędrowna była prezentowana głównie w różnych klasztorach i muzeach w Słowacji. Jest tworzona z paneli ze zdjęciami i tekstami prezentującymi wyniki badań zespołu słowackich historyków kościoła, archeologów, historyków sztuki i pracowników ochrony zabytków.

Katalog wystawy (w języku słowackim) – KLIKNIJ

Katalog wystawy (w języku angielskim) – KLIKNIJ