Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

II sympozjum im. o. A. Jankowskiego – “Pomiędzy chrztem a nawróceniem”

II sympozjum im. o. Augustyna Jankowskiego

Pomiędzy chrztem a nawróceniem – pytania, refleksje, inspiracje

W 1050. rocznicę chrztu Polski drugie sympozjum im. o. Augustyna Jankowskiego organizowane przez Opactwo Benedyktynów w Tyńcu  oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie poświęcone będzie tematowi chrztu i nawrócenia. Punktem wyjścia w refleksji nad chrztem i nawróceniem będzie tradycja biblijna. Nie zabraknie także odwołań historycznych, filozoficznych oraz socjoligcznych. Wszystko po to, aby dokładniej przyjrzeć się relacjom występującym między chrztem a nawróceniem. Pierwsza część sympozjum będzie miała charakter interdyscyplinarny, druga zaś biblijny. Referaty wygłoszą czołowi polscy historycy, znawcy filozofii oraz bibliści z Warszawy, Krakowa oraz Lublina.

Termin: 7 listopada (poniedziałek), rozpoczęcie o godz. 9.00

Program sympozjum:

9:00     otwarcie sympozjum

SESJA I

prowadzący: dr Marcin Majewski (UPJPII)

9:20    s. dr Joanna Nowińska (UPJPII)

Pierwsza i druga śmierć według Apokalipsy św. Jana

9:40     ks. dr Marek Jawor (UPJPII)

Chrzest (gr. baptisma) i czynność chrzczenia (gr. baptidzein) w Ewangelii wg św. Marka

10:00   ks. dr Adam Kubiś (KUL)

Interpretacja chrzcielna gestu umycia nóg w J 13,1-20

10:20   prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk (UJ)

Chrzest pierwszych pogan w ujęciu Dziejów Apostolskich (10,1-11,18): casus Korneliusza i jego domu

10:40   dyskusja

11:00   przerwa kawowa

12:00   Msza Święta w intencji śp. o. Augustyna Jankowskiego w kościele opactwa sprawowana   przez bp. Romana Pindla

13:00   obiad

SESJA II

prowadzący: ks. dr hab. Stanisław Wronka (UPJPII)

13:45   prof. dr hab. Ewa Wipszycka (UW)

Nawrócenie Egiptu na chrześcijaństwo: co wiemy o etapach tego procesu?

14:15   prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński (UW)

Rytuały religijne w naszej współczesności

14:45   dyskusja

15:00   przerwa kawowa

SESJA III

prowadzący: o. prof. dr hab. Tomasz M. Dąbek OSB (UPJPII)

15:30   o. dr Szymon Hiżycki OSB (opat tyniecki)

Trzy drogi nawrócenia, trzy sposoby powołania – uwaga o ciągłej interpretacji Rdz 12,1   w pismach Antoniego Wielkiego i Jana Kasjana

15:50   ks. dr hab. Stanisław Wronka (UPJPII)

Dawid pokutujący w Biblii i w kantacie W.A. Mozarta

16:10  ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas SCJ (UPJPII)

Metanoia – greckie i hebrajskie słownictwo nawrócenia w Biblii

16:30   dyskusja

16:50   zakończenie sympozjum

Sympozjum będzie transmitowane na żywo przez stronę tyniec.tv

http://tyniectv.pl/ewenty/