Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jak piórko wiatrem niesione… Świat Hildegardy z Bingen (2011-12)

Wirtualna podróż medytacyjna przez dzieje zbawienia.

Tworząc wystawę chcieliśmy przybliżyć mistyczny świat Hildegardy z Bingen w sposób najbardziej zrozumiały dla współczesnego odbiorcy. Jest to oczywiście tylko niewielki fragment tego czego doświadczyła w swoich wizjach i spisała w dziełach Hildegarda.

Zadanie było trudne ze względu na fakt, że symbolika miniatur daleka jest od współczesnego postrzegania świata i równie daleka od tego, co wyobraża sobie współczesny czytelnik biorący do ręki księgę Scivias. Tym niemniej świat ten jest na tyle fascynujący, poruszający wyobraźnię i umysł, że chcieliśmy współczesnymi środkami przekazać to co widziała w swoich wizjach Hildegarda. Motywem przewodnim wystawy są animacje elementów miniatur, które zdobią kodeks Scivias. Ponieważ niektóre opisy znacznie odbiegają od tego co widać na miniaturach, koniecznością było dokonanie ich interpretacji. Naszą intencją było to, aby dla odczytywania wizji stworzyć, rytm i przestrzeń medytacyjną.

Zapraszamy do zatrzymania się i rozmyślania nad wielkością, wspaniałością i harmonią dzieł Bożych opisanych przez mistyczkę.

Scivias są pierwszym z dzieł Hildegardy z Bingen, spisanych przez nią z objawienia Pańskiego. Dzieło składa się z trzech ksiąg, w których zawarto odpowiednio 6, 7 i 13 wizji.

Wizje Scivias są bardzo zróżnicowane pod względem długości. Jednak konstrukcja oraz wszystkie elementy wizji mają swoistą symbolikę, np. podział na trzy księgi odwołuje się do symboliki cyfry trzy – liczby Osób Trójcy Świętej. Części dotyczą odpowiednio: porządku stworzenia, odkupienia i uświęcenia.

W największym skrócie można powiedzieć, że dzieło zawiera naukę chrześcijaństwa, która została przedstawiona z różnych perspektyw. Najpierw wyjaśnia związki makro- i mikrokosmosu, świata widzialnego i niewidzialnego, stworzenia i upadku. Następnie (w księdze drugiej) dominuje obraz Kościoła. Wreszcie trzecia księga opisuje wizję zbawienia: koniec świata i wieczną chwałę Boga.

Współczesne animacje na podstawie wizji Hildegardy z Bingen opisanych w Księdze Scivias, przygotowane z okazji wystawy “Jak piórko wiatrem niesione… – Świat Hildegardy z Bingen” (projekt animacji i wykonanie: Studio Kropka):

Faksymile iluminowanych kart z Księgi “Scivias”: