Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Patrymonium, kultura, gościnność. Klasztory benedyktyńskie jako miejsce spotkania

Opis projektu w j. angielskim

Projekt był realizowany w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu od kwietnia do listopada 2012 roku przy współpracy z Uniwersytetem im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), klasztorem Przemienienia Pańskiego w Samporze (Słowacja), opactwem św. Małgorzaty i Wojciecha w Pradze (Czechy) oraz z opactwem w Pannonhalmie (Węgry).

Celem projektu było zwrócenie uwagi na rolę klasztorów w kulturze europejskiej dawniej i dziś. Punktem wyjścia do rozważań była gościnność benedyktyńska, której ważna rola podkreślona w Regule św. Benedykta przełożyła się na obecność klasztorów w społeczeństwie, nie stały się one nigdy „odciętym od świata wyspami”, ale były zawsze miejscem spotkania. Kontakty z gośćmi przybywającymi, kierowani różnymi pobudkami, do klasztorów, przekładały się i nadal przekładają na żywą obecność benedyktynów w kulturze europejskiej.

Tym zagadnieniom poświęcone zostały 2 warsztaty oraz konferencja podsumowująca projekt.

Zachęcamy do pobierania publikacji towarzyszącej projektowi:

publikacja w j. angielskim (pdf) 

Z myślą o lekcjach historii, wiedzy o kulturze bądź religii przygotowaliśmy materiały dla nauczycieli do wykorzystania na lekcjach w szkole.

Zachęcamy do pobierania i korzystania:

materiały edukacyjne (pdf)

Fotografie z konferencji – zobacz

Partner: 

patroni medialni: