Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Prezentacja przywróconego barokowego wyposażenia kościoła

W najbliższą niedzielę 7 grudnia, o godz. 16.00 zapraszamy na prezentację przywróconego barokowego wyposażenia kościoła.

Historię i ikonografię zespołu rzeźb przedstawi dr hab. Andrzej Betlej, a konserwator Marcin Ciba wytłumaczy na czym polegał skomplikowany proces konserwacji tych rzeźb. Wydarzenie uświetni koncert akademickiego chóru Organum i zespołu instrumentalnego Ricercar, który zaprezentuje barokowe utwory Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego i Mszę Polską Juliusza Łuciaka.

Zapraszamy. Wstęp wolny

Historia rzeźb 

W bieżącym roku, kiedy wspominamy zarówno 970-lecie istnienia opactwa, jego odnowę 75 lat temu oraz 50-lecie ogłoszenia św. Benedykta głównym patronem Europy, zakończony został zasadniczy etap związany z konserwacją zabytkowych drewnianych figur będących częścią barokowego wyposażenia kościoła oraz opactwa.

W kościele na swe dawne miejsce, nad arkadami kaplic św. Benedykta i św. Scholastyki, powróciły dwie grupy rzeźb z medalionami św. Benedykta. Wykonano je w połowie XVIII w. podczas szeroko zakrojonej przebudowy wnętrza kościoła (powstał wtedy wielki ołtarz, ołtarze w kaplicach bocznych, ambona, balustrady i posadzka). Przy pracach tych zatrudnieni byli najwybitniejsi artyści ówczesnej epoki: architekt Francesco Placidi, malarz Andrzej Radwański oraz rzeźbiarz Franz Josef Mangoldt.

Ze względu na zły stan zachowania latem 1940 r. zadecydowano o zdjęciu zarówno medalionów, jak również większej części barokowej dekoracji kościoła. W następnych latach zdemontowane figury składowano w różnych częściach opactwa. W roku ubiegłym rozpoczęły się prace związane z konserwacją części rzeźb, które ostatecznie zakończono końcem listopada tego roku.

Medaliony wyrzeźbiono na tle ozdobnych arkuszy podtrzymywanych przez cztery siedzące na obłokach postacie – personifikacje czterech cnót kardynalnych. Patrząc w stronę wielkiego ołtarza po prawej stronie (ponad arkadą kaplicy św. Benedykta) mamy awers medalu. Podtrzymują go: od strony wielkiego ołtarza postać kobiety przedstawiająca cnotę Roztropności i Sprawiedliwości. Po stronie północnej nawy kościoła (ponad arkadą kaplicy św. Scholastyki) mamy rewers medalu. Podtrzymują go personifikacje pozostałych cnót: Wstrzemięźliwość i Męstwo.
Do kościoła wróciły również dwie figury przedstawiające  patronów klasztoru – apostołów Piotra i Pawła. Pierwotnie umieszczono je w narożach gzymsów w zachodniej części, tam gdzie obecnie znajdują się organy. Aktualna ekspozycja tych rzeźb nawiązuje do wcześniejszej lokalizacji, jak również tworzy w ten sposób lustrzane domknięcie tego, co widzimy w wielkim ołtarzu – aniołów trzymających atrybuty obu patronów: odwrócony krzyż św. Piotra oraz miecz i księgę św. Pawła.

Ostatnie dwie rzeźby odrestaurowane w tym roku znajdują się na krużganku; są to figury fundatorów opactwa: księcia Kazimierza Odnowiciela (zm. 1058 r.) oraz królowej Judyty (zm. po 1105 r.). Wykonano je zapewne około 1640 r. w związku z przygotowaniami do jubileuszu 600-lecia opactwa (1644).

Prace konserwatorskie były współfinansowane przez:

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

oraz przez prywatnych darczyńców.

Dziękujemy.