Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wyniki konkursu (Nie)widzialny – sztuka inspirowana religijne

Jury w składzie:

prof. Adam Brincken

dr Krystyna Czerni

dr Szymon Hiżycki OSB

dr hab. Łukasz Murzyn

Ewa Natkaniec

prof. Renata Rogozińska

dr Joanna Winnicka-Gburek

przyznało następuję nagrody:

1 miejsce dla Krzysztofa Sokolovskiego

za konsekwentne odkrywanie sakralnego potencjału abstrakcji geometrycznej i twórczą kontynuację tradycji ikony; za umiejętność opowiadania o Bogu, wartościach i metafizyce światła – bez wprost ilustracyjnego odniesienia do słów i pojęć.

2 miejsce dla Jacka Hajnosa

za skupioną refleksję nad relacją pomiędzy nami a Nim, która poprzez prosty i trafny zabieg formalny jakim jest użycie przestrzennej przesłony wobec narracyjności kameralnych rysunków przybrała charakter – wyraz szczególnego, intymnego spotkania i rozmowy

3 miejsce dla Magdaleny Chomiak

za przejmujące prace, nawiązujące m.in. do tradycji wschodniej płaszczenicy i będące twórczym nawiązaniem do ikonografii pasyjnej; za opracowanie przekonującej, autorskiej techniki artystycznej łączącej malarstwo, aplikacje na tkaninie i haft.   

Ponadto jury przyznało dwa wyróżnienia honorowe dla:

– Magdaleny Buk-Niemiec

Za książkę artystyczną składającą się z ponad dwustu rysunków wykonanych czarnym markerem, inspirowanych tekstem Gorzkich żali. Zawarte w tekście nadzwyczaj plastyczne opisy cierpień i upokorzeń, jakich doznawał Jezus od otaczających Go żołnierzy i tłumu, znalazły trafny wyraz w pełnych ekspresji przedstawieniach, silnie zróżnicowanych tak pod względem wyrazu jak i  formy. Na pozytywną ocenę książki wypływ mają nie tylko jej walory artystyczne, lecz także głęboko osobisty ton, pełen nietajonych emocji i empatii. 

 – Barbary Wojewody

za wrażliwość estetyczną i artystyczną, dyscyplinę w zastosowaniu odpowiednich technik, aby przekazać to co najważniejsze w cyklu czterech różnorodnych prac wykorzysujących, w sposób niekonwencjonalny przedmioty znaczące.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.