Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Opactwo tynieckie zostało wpisane na listę Pomników Historii

Opactwo tynieckie zostało wpisane na listę Pomników Historii.

Z tej okazji zapraszamy na:

  • Bezpłatne zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem w niedzielę 19 marca od godz. 12.00 do 16.00 (wejścia o pełnych godzinach)
  • Zwiedzanie romańskiej „krypty” pod kościołem w sobotę 25 marca o godz. 15.00, 15.20 i 15.40. (limit 15 osób w grupie, obowiązują wcześniejsze zapisy na maila: rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Pomnik Historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. Znajdują się na niej obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Do elitarnego grona pomników historii mogą dołączać obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne.

Dotychczas na liście Pomników Historii znajdowało się 60 miejsc. 15 marca 2017 roku dołączyło kolejne 10. O wszystkich nowych miejscach można przeczytać na stronie Narodowego Instytut Dziedzictwa [kliknij]