Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wystawa ekslibrisów na 970-lecie opactwa tynieckiego

W 2014 roku przypada 970 rocznica przybycia do Polski benedyktynów i założenia opactwa w Tyńcu pod Krakowem. Okrągłe – pięcioletnie – rocznice tego wydarzenia Galeria Ekslibrisu w Krakowie założyła honorować wystawą ekslibrisów tematycznie z rocznicą i zakonem benedyktyńskim związanych. Ekslibrisy te przekazywane są także do biblioteki opactwa włączając się tym samym, razem z twórcami znaków książkowych, w proces odbudowy i odtwarzania cennej biblioteki zakonu. Będzie to już piąta wystawa w tym cyklu.

Będzie ona też wystawą szczególną, odbędzie się na dwa lata przed wyjątkową rocznicą w historii polskiego znaku książkowego – przed 500 rocznicą pierwszego datowanego polskiego ekslibrisu.

Serdecznie zapraszamy 9 października (czwartek) w 551 rocznicę poświęcenia gotyckiego kościoła opactwa o godz. 16.30 na wernisaż wystawy prezentujące ekslibrisy nadesłane na tegoroczną edycję.

Miejsce: Wielka Ruina, opactwo tynieckie

o godz. 17.00 zapraszamy na Nieszpory do kościoła, a o godz. 18.00 na uroczystą Mszę św. konwentualną.

Organizatorem wystawy jest Galeria Ekslibrisu w Krakowie , ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków,

tel. 656-36-70, 656-44-41, fax  656-45-43, e-mail: andrzejzn@gmail.com