Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Z dziedzictwem kulturowym w przyszłość – podnoszenie kompetencji kadry edukacji dorosłych w Muzeum Opactwa w Tyńcu

Projekt w ramach programu Erasmus+, Akcji 1 – „job shadowing” w opactwie Benedyktynów w Montserrat (Katalonia)

Wybór miejsca mobilności był nieprzypadkowy. Z jednej strony miejsce podobne – też najstarszy klasztor w kraju, miejsce i religijne i turystyczne, z drugiej strony Montserrat działa na nieporównywalnie większą skalę, od wielu lat jest najchętniej odwiedzanym po Barcelonie miejscem w Katalonii, przyjmując rocznie ponad 2 mln turystów, gości i pielgrzymów.

Przede wszystkim chcieliśmy porównać, zaobserwować następujące aspekty działalności:

– koordynacja ruchu turystycznego, wizyty w opactwie a wizyty w muzeum, współpraca z przewodnikami zewnętrznymi, system szkoleń

– współpraca z wolontariuszami: stała czy okazjonalna

– struktura miejsca i relacje między poszczególnymi jednostkami opactwa. Działalność muzealna, kulturalna i edukacyjna oraz dom gości, kawiarnia, restauracja, sklepy.

– oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży, ale też dla różnych grup odbiorców: seniorzy, osoby niepełnosprawne itp.

– dostosowanie obiektu zabytkowego do potrzeb osób niepełnosprawnych

– łączenie sakralnej funkcji miejsca z funkcją turystyczną, godzenie potrzeb turystów i pielgrzymów

– działania promocyjne, wizerunek opactwa na zewnątrz

– fundrasing, sponsorzy, projekty – pozyskiwanie funduszy na działalność

– przygotowania opactwa do obchodów Millenium (w Montserrat w 2025, w Tyńcu 2044)

– relacje klasztoru a administracją publiczną, lokalną i państwową

Dzięki ogromnej gościnności gospodarzy, którzy poświęcili nam wiele czasu, podzielili chętnie swoją wiedzą i doświadczenie oraz wprowadzili we wszystkie zakamarki miejsca mieliśmy wyjątkową okazję do dogłębnego poznania pokrewnej instytucji działającej na dużo większą skalę. Teraz nadszedł czas na wyciąganie wniosków i skorzystanie z inspiracji.

Pierwszy etap to uprządkowanie struktury szkoleń dla przewodników, którzy poprzez skorzystanie ze szkolenia będą mogli samodzielnie oprowadzać po opactwie.

28 lutego, 3 marca 2018 – szkolenie na etapie podstawowych

3 marca, 8 marca 2018 – szkolenie na etapie zaawansowanym

W planach jest również szkolenie dla edukatorów współpracujących z fundacją oraz wykorzystanie pomysłów przy okazji obozu wolontariackiego w terminie 29.07.-11.08.2018

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus + Edukacja Dorosłych