Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Benedyktyńska Szkoła Seniorów

Zapraszamy serdecznie na cykl warsztatów poświęconych dziedzictwu benedyktyńskiemu i jego oddziaływaniu na społeczeństwo.

Zajęcia będą odbywać się w 2 blokach tematycznych:

Zdrowe życie według benedyktynów

Zioła w żywieniu człowieka – prof. dr hab. Elżbieta Pisulewska – 21 marca 2013

Program zdrowia według św. Hildegardy z Bingen – Alfreda Walkowska – 11 kwietnia 2013

Duchowość benedyktyńska – warsztaty rozwojowo-artystyczne – Dr Katarzyna Bruzda – 25 kwietnia 2013

Dziedzictwo kulturowe benedyktynów

Przeszłość i teraźniejszość – historia benedyktynów i ich rola w społeczeństwie – dr Michał Gronowski OSB – 9 maja 2013

Architektura benedyktyńska – jak ją czytać? Marta Graczyńska – 23 maja 2013

„W tynieckim skryptorium, czyli średniowieczna sztuka kaligrafii” Barbara Bodziony – 6 czerwca 2013

Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w czwartki o godz. 15.00. Łączą wiedzę teoretyczną z zajęciami praktycznymi. Uczestnicy otrzymają na każdych zajęciach materiały utrwalające zdobytą wiedzę i umiejętności.

Obowiązują zapisy na cały cykl zajęć, nie na pojedyncze zajęcia.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Ponadto zwracamy koszty dojazdu oraz zapewniamy drobny poczęstunek.

Projekt sfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Aktywności Społecznej Osób Starszych.

Ilość miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji i zapisy:

e- mail: warsztaty@benedyktyni.com

Telefon: 12 6885459

O prowadzących:

prof. zw. dr hab. inż. Elżbieta Pisulewska – pracuje na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Prowadzi badania dotyczące technologii uprawy roślin zbożowych, strączkowych, oleistych i zielarskich oraz jakości uzyskanych plonów. Badania nad roślinami zielarskimi dotyczą zarówno plantacji produkcyjnych gatunków przyprawowych i leczniczych, jak i sposobu wykorzystania surowców. Jest autorem lub współautorem ponad 200 pozycji wydanych drukiem. Przebywała na stażach naukowych w Anglii, Irlandii i Holandii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Agronomicznego oraz Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.

Alfreda Walkowska – doktorantka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, jedyna dyplomowana terapeutka medycyny Hildegardy w Polsce, twórczyni Polskiego Centrum św. Hildegardy z siedzibą w Legnicy, inicjatorka i prezes Stowarzyszenia „Krąg Przyjaciół św. Hildegardy”, autorka książki „Powrót do harmonii”. Od 1992 roku popularyzuje w Polsce wiedzę o osobie i dziele średniowiecznej niemieckiej wizjonerki św. Hildegardy z Bingen.

Działalność naukową wiąże z prowadzeniem Centrum, w którym system leczenia Świętej znajduje praktyczne zastosowanie w celu przywracania harmonii ciała i ducha przy użyciu w pełni naturalnych metod.

Katarzyna Bruzda – doktor sztuk pięknych i magister teologii. Zajmuje się grafiką projektową, maluje. Pracuje jako specjalista ds. identyfikacji graficznej w Benedyktyńskim Instytucie Kultury. Prowadzi warsztaty z kompozycji obrazu podczas warsztatów fotograficznych, oraz warsztaty rozwojowo-artystyczne w Tyńcu, współpracuje z Pracownią Rozwoju „Pełnia”. Ukończyła I etap Szkoły Counsellingu Gestalt w Krakowie – Kurs Umiejętności Interpersonalnych i Podstaw Pomagania oraz Akademię Terapii Ekspresyjnych.

Michał Tomasz Gronowski OSB – od 1995 r. mnich tyniecki, ukończył studia filozoficzno – teologiczne na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, zakończone pracą magisterską z historii Kościoła pt.: Działalność publiczna opatów tynieckich w XIV w. W latach 2002- 2006 zrealizował studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UJ, które zakończył obroną pracy doktorskiej pt.: Opactwo tynieckie w późnym średniowieczu. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół historii i kultury oraz organizacji wspólnot benedyktyńskich w Polsce i w Europie i ich związków ze społeczeństwem w średniowieczu. Od kilku lat szczegółowo bada dzieje opactwa w Cluny pomiędzy X a XII w. W opactwie tynieckim od kilku lat redaktor naczelny wydawnictwa Tyniec oraz kustosz muzeum opactwa.

Marta Graczyńska – historyk sztuki, mediewista, absolwentka Akademii Dziedzictwa Międzynarodowego Centrum Kultury, pracownik Muzeum Narodowego w Krakowie, prezes Fundacji w paski.

Barbara Bodziony – absolwentka historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz francuskiego Wyższego Instytutu Europejskiego Iluminacji i Manuskryptów. Jej pasjaśredniowieczem zaczęła się jeszcze w czasie studiów historii sztuki. Jednak to dzięki szkole we Francji odkryła w praktyce techniki, jakimi posługiwali się średniowieczni skrybowie i iluminatorzy.

Projekt finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.