Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Europejskie Dni Dziedzictwa w opactwie tynieckim

Opactwo tynieckie położne na skalistym wzgórzu nad Wisłą u progu Bramy Krakowskiej na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego jest żywym przykładem, iż tzw. „genius loci” miejsca nie tworzy tylko sam obiekt, ale całe jego otoczenie, krajobraz, który łączy dziedzictwo kulturowe z naturalnym. W Roku Rzeki Wisły zwracamy szczególną uwagę na otoczenie klasztoru i wyjątkowo bogate dziedzictwo krajobrazu tego miejsca – naturalne i kulturalne: skały Bramy Krakowskiej, jaskinie, przełom Wisły, pozostałości osad archeologiczne, grodzisko Konrada Mazowieckiego, sztolnia. 

9 września

11.00, 14.00, 16.00 – bezpłatne zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem (zbiórka pod studnią klasztorną)

15.00 – „Genius loci” – spacer z historią wokół wzgórza klasztornego (zbiórka pod kościołem)

Zapraszamy do udziału w Liturgii Godzin: Jutrznia – 6.00, Modlitwa południowa – 12.50, Nieszpory – 17.00, Wigilie – 19.30

10 września

14.00, 17.00 – bezpłatne zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem (zbiórka pod studnią klasztorną)

15.00 – Quest “Wyprawa odkrywców” wzdłuż Wisły wykorzystujący przeprawę Piekary-Tyniec – dla rodzin z dziećmi i dla osób dorosłych (zbiórka nad brzegiem Wisły przy przeprawie od strony Tyńca)

Zapraszamy do udziału w Liturgii Godzin oraz konwentualnej Mszy św. (z udziałem wspólnoty mnichów)

7.30 – Jutrznia, 10.10 – modlitwa przedpołudniowa; 10.30 – Msza św. z chorałem gregoriańskim; 19.00 – Nieszpory; 20.15 – Wigilie.

16 września

11.00, 14.00, 16.00 – bezpłatne zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem (zbiórka pod studnią klasztorną)

14.00 – 18.00 – pokaz tworzenia koronek klockowych przez Warsztaty Rękodzieła Artystycznego „Czar nici” na wystawie „Koronkowy świat warsztatów”

15.00 – „Genius loci” – spacer z historią wokół wzgórza klasztornego (zbiórka pod kościołem)

Zapraszamy do udziału w Liturgii Godzin: Jutrznia – 6.00, Modlitwa południowa – 12.50, Nieszpory – 17.00, Wigilie – 19.30

17 września

14.00, 17.00 – bezpłatne zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem (zbiórka pod studnią klasztorną)

15.00 – podchody dla rodzin wokół klasztoru (zbiórka przy pierwszej bramie klasztoru).

15.00 – 18.00 – pokaz tworzenia koronek klockowych przez Warsztaty Rękodzieła Artystycznego „Czar nici” na wystawie „Koronkowy świat warsztatów”

17.00- finisaż wystawy „Koronkowy świat warsztatów”

Zapraszamy do udziału w Liturgii Godzin oraz konwentualnej Mszy św. (z udziałem wspólnoty mnichów)

7.30 – Jutrznia, 10.10 – modlitwa przedpołudniowa; 10.30 – Msza św. z chorałem gregoriańskim; 19.00 – Nieszpory; 20.15 – Wigilie.