Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Konferencja na temat sakralnych realizacji Jerzego Nowosielskiego

Konferencja na temat sakralnych realizacji Jerzego Nowosielskiego w przestrzeni małopolskich zabytków.
2 grudnia 2014
10.30 – 11.00 Rejestracja, kawa, herbata

Panel I (11.00-13.45)

* Prezentacja filmu pt „Pantokrator, rzecz o Jerzym Nowosielskim”, scenariusz i realizacja Miłosz Kozioł, zdjęcia: A. Trafas, prod. TVP S.A. 2011, ‘22
* Krystyna Czerni, (Kraków, UJ, Wydawnictwo „Znak”), Marian Curzydło (Kraków, ZPAF):: “Nowosielski w Małopolsce – projekt badawczy i dokumentacyjny”;
* O. Tomasz Biłka OP (Jarosław): „Ciemne świecidło”. O teologii ikony Kościoła zachodniego na przykładzie malarstwa Jerzego Nowosielskiego;
* prof. dr hab. Paweł Taranczewski (Kraków, ASP, Akademia Ignatianum): “Jerzy Nowosielski – myśli różne, pozbierane”;
* Anna Gełdon (Kraków, Pracownia Ikony): „Ikony Jerzego Nowosielskiego, a kanoniczna ikonografia kościoła wschodniego”;
* prof. Edward Kosakowski (Kraków, ASP): “Malowidła z Jerzmanowic – kłopotliwy skarb”;
* Jagoda Żarnowiecka (Kraków, UJ): “Relacje z tradycją w monumentalnym malarstwie Jerzego Nowosielskiego na przykładzie kaplicy w Cerkwi Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie”;
* Pytania, dyskusja;

13.45-14.15 Przerwa obiadowa

Panel II (14.15-17.15)

* Prezentacja filmu pt. „Znak w Górach”, scenariusz: Agata Ławniczak, realizacja: Agata Ławniczak i Karol Żurawski, zdjęcia: Karol Żurawski, prod. TVP Poznań, 1995, ‘41
* dr hab. Mirosław Piotr Kruk (Kraków, MNK, Gdańsk, prof. UG): “Małopolskie wzory ikon Jerzego Nowosielskiego”;
* Tomasz Mróz (Kraków, UJ): „O żarliwości myślenia, czyli co ma wspólnego Jerzy Nowosielski z rosyjskimi filozofami”;
* Łukasz Tarkowski (Lublin, KUL): „Szafirowy ikonostas z Orzeszkowa”;
* ks. prof. Henryk Paprocki (Warszawa, Prawosławne Seminarium Duchowne, Białystok, Uniwersytet): “Świat leży w mocy złego”. Jerzego Nowosielskiego wizja rzeczywistości empirycznej.
* Krystyna Czerni (Kraków, UJ, Wydawnictwo „Znak”): “Postać św. Franciszka w sztuce i myśli Jerzego Nowosielskiego. Wystrój kościoła OO. Franciszkanów-Reformatów pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na Azorach w Krakowie (1977-78)”;
* Podsumowanie konferencji – pytania, dyskusja;
* Prezentacja filmu pt. „Przypomnieć sobie raj”, scenariusz i realizacja: Maciej Góral, zdjęcia: Waldemar Bala, prod. “VIDEO Studio Gdańsk”, 1990, ’31.

Podczas konferencji zaprezentowanych zostanie kilka oryginalnych dzieł artysty ze zbiorów Opactwa Benedyktynów w Tyńcu i SS. Oblatek w Tyńcu.

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego